Indflytning på Vibedal

Når man flytter ind på Vibedal, er det i store træk som at flytte ind i en almindelig lejebolig. Lejemålet er gældende fra d. 1. eller d. 15. i en måned. Lejekontrakten udfærdiges af Teknisk forvaltning ved Thisted kommune, og skal underskrives af såvel udlejer som lejer inden indflytning. Der skal betales indskud, ligesom der skal betales husleje samt forbrug på el, vand og varme. Opkrævningen sker automatisk, når lejekontrakten er sendt ind og ofte vil den første indbetaling lyde på to måneder, da huslejen er forudbetalt. Huslejen opkræves af Thisted kommune og henvendelser herom skal foretages til Teknisk forvaltning på tlf. 9917 2202 eller 9917 2204.

I beboerens nye lejlighed ligger en fejl- og mangelliste. Hvis man opdager fejl og mangler, er det her man skal registrerer det. Listen skal returneres underskrevet til personalet indenfor den første uge efter indflytning. Det anbefales at rapporten udfyldes inden der flyttes møbler ind i lejligheden.

Det er vores erfaring, at det kan være svært at skulle omstille sig til et nyt hjem, nye omgivelser og nye mennesker. Vi har derfor udarbejdet en velkomstpjece med informationer om mulighederne på Vibedal Plejecenter og svar på nogle af de spørgsmål, der oftest vil dukke op i forbindelse med indflytningen.

Velkommen til Vibedal_ marts 22