Dagligdagen

Målsætningen for Vibedal er, at Vibedal skal være et trygt, varmt og aktivt sted at bo og besøge.
Beboerne er ekspert i eget liv, og denne viden ønsker vi at inddrage, så man får medindflydelse på sin hverdag på Vibedal. Vi hjælper gerne med til, at beboerne får skabt et godt hjem, hvor man er sikret muligheden for privatliv samtidig med, at vi håber, man som beboer på Vibedal får et godt fællesskab med de øvrige beboere.

På Vibedal forsøger vi at skabe en hverdag med glæde, tryghed og stjernestunder i hjemlige omgivelser. Vi lægger desuden vægt på, at beboeren holder sit fysiske og psykiske funktionsniveau ved lige og om muligt forbedrer det.

Det vil i praksis sige, at vi planlægger den pleje, omsorg og praktisk hjælp beboeren har brug for, ud fra princippet om, at vi støtter der hvor man har brug for det, men ikke overtager ansvaret for eller opgaverne i den enkeltes liv. Vi arbejder altså væk fra den passive pleje og hen imod det aktive liv.

Det vil sige, at vi forventer, at beboeren deltager i hverdagens praktiske opgaver, med de ressourcer man har til rådighed. Vi tror, at den enkeltes identitet, selvværd og glæde ved livet styrkes ved, at være medinddraget i sin egen hverdag på det niveau man magter.


Døgnrytme:

Kl.: 07.00: Vagtskifte
    

Kl.: 07.30 - 11.30: Morgenbuffet, pleje/omsorg, aktiviteter, stjernestunder, rengøring.


Kl.: 11.15 - 12.30: Middagsstund - frokost, pålægsfade og evt. en lun ret.


Kl.: 12.30 - ?: Middagshvil.


Kl.: 14.30 - 17.00: Eftermiddagskaffe og nærvær.


kl.: 17.30 - 18.30: Aftensmaden - et varmt måltid, socialt samvær.


Kl.: ? - 23.00: Godnat.


Kl.: 23.00: Vagtskifte


Personale snakker med beboer