Bruger-pårørenderåd

 

 

Bruger-pårørenderådets opgaver og kompetencer

 

Bruger-pårørenderådet er et dialogforum mellem brugere/pårørende og Vibedal. Bruger-pårørenderådets opgaver omfatter alene forholdene og hverdagen for plejehjemmets faste beboere.

 

Bruger-pårørenderådet repræsentere brugere/pårørende ved f.eks. udarbejdelse af retningslinjer for:

- hjemmets døgnrytme og aktivitetsniveau

- kostplaner

- samspil og kommunikation mellem personale og brugere/pårørende

- information til brugere/pårørende

 

Bruger-pårørenderådet udtaler sig i forbindelse med udgivelse af tilsynsrapporter og tilsynsredegørelser.

 

Bruger-pårørenderådet arbejder indenfor de givne økonomiske rammer og respekterer overordnede målsætninger og værdigrundlag samt Servicedeklarationen på ældreområdet.

 

Der afholdes cirka 4 årlige møder.

 

 

Bruger-pårørenderådet på Vibedal:

 

 

Beboerrepræsentanter:

Grethe Linnet, lejl. 3

Naja Kristiansen lejl. 18

Inge Windfeldt lejl. 21

Signe Andersen lejl. 25

Henry Krægpøth, lejl. 35

Poul Kristensen, lejl. 41

 

Pårørenderepræsentanter:

Eva Akselsen

Pia Overgaard Andersen

Anne Berg Nielsen

Kristian Richardt Møller

 

 

Ældre-seniorrådsrepræsentant

Eskild Boeskov

 

Aktivkomiterepræsentant:

Ruth Eriksen

 

Medarbejderrepræsentant:

Pernille Lindgren Gai Vilhelmsen

 

Ledelsesrepræsentant:

Bente Zobbe