Biblioteket i Thy og Lokalhistorisk Arkiv

Thisted Kommune råder over et stort og velfungerende bibliotek med afdelinger i Thisted, Hanstholm og Hurup. Derudover har biblioteket en bogbus, der kører efter en fast ruteplan hver uge.

Biblioteket er en del af KulturRummet.

Åbne biblioteker

Thisted Kommunes biblioteker er åbne biblioteker, hvilket betyder, at du med et gyldigt lånerkort (sundhedskort) kan få adgang til alle bibliotekets afdelinger hver dag fra kl. 7.00-21.00.

Via biblioteket har du adgang til at låne bøger og mange andre materialer, fx tidsskrifter og aviser. Du kan også benytte de mange elektroniske tilbud, som biblioteket har abonnement på.

Biblioteket i Thisted

Biblioteket i Thisted har til huse i en smuk bygning fra 1938, som er tegnet Jens Andreas Foged. Til det nybyggede bibliotek udførte Jens Søndergaard syv enestående malerier til museet, som stadig kan nydes i bibliotekets store sal.

Svend Wiig Hansen er ophavsmand til skulpturen "Siddende kvinde", der står foran indgangen.

Tingstrupvej 19, 7700 Thisted
99 17 28 00
bibliotek@thisted.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 10.00-13.00

Biblioteket i Hanstholm

Bytorvet 2, 7730 Hanstholm
99 17 28 48
bibliotekhanstholm@thisted.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 13.00-17.00
Onsdag: ingen betjening

Biblioteket i Hurup

Søndergade 1, 7760 Hurup
99 17 28 55
bibliotekhurup@thisted.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 13.00-17.00

Bogbussen

Se bogbussens køreplan.

Yderligere information

Besøg Biblioteket i Thys hjemmeside.

Se oversigt over biblioteker og bogbusser på vores WebGIS.

Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune varetager efter sammenlægningen af tre gamle Thy-kommuner den samlede lokalhistoriske indsats i den nye storkommune. De lokalhistoriske samlinger i Thisted, Sydthy og Hanstholm er nu således samlet i en organisation, der er delt i to afdelinger i Thisted og Hurup. De to afdelinger under Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune har til opgave at pleje det lokalhistoriske arbejde i hver deres geografiske område. Thisted-afdelingen med base i J.P. Jacobsens Hus har til opgave at dække den nordlige del af kommunen, mens Hurup-afdelingen har til opgave at dække den sydlige del af kommunen.

Fra 2007 har Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune varetaget en funktion som et særligt paragraf 7-arkiv, hvilket betyder, at de kommunale arkivalier ikke længere afleveres til det statslige arkivvæsen, men til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Lokalhistorisk Arkiv
J.P. Jacobsens Plads 8, 7700 Thisted
99 17 28 43

Se mere på arkivets hjemmeside.   

Kontakt

Eva Sjælland
Leder, KulturRummet
evas@thisted.dk

Kontaktinfo

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Email: kulturrummet@thisted.dk

Telefon
99 17 28 28 – KulturRummets sekretariat
99 17 28 00 – Biblioteket i Thy
99 17 38 40 – Musikskolen i Thy
99 17 38 33 – Plantagehuset
51 38 13 13 – URT