Lokaletilskudssatser/gebyrer, skemaer/blanketter samt tidsfrister.

Foreningerne har en række tidsfrister for indsendelse af oplysninger til kommunen vedr. lokaletilskud, og tilhørende skemaer og blanketter.

2021
Skemaer/blanketter

2020

Skemaer - foreninger - vedr. lokaletilskud for regnskabsåret 2020 (indsendes senest 01.03.2021)

Skema 5 - Lokaletilskud 2020 - Egne lejede klublokaler og skydebaner
Skema 7 - Lokaletilskud 2020 - Squashbaner

2019

Skemaer - foreninger - vedr. lokaletilskud for regnskabsåret 2019 (indsendes senest 01.03.2020)

Skema 5 - Foreninger lokaletilskud årsafregning egne og lejede klublokaler 2019

Skema 6 - Foreninger lokaletilskud årsafregning motionscentre 2019

Skema 7 - Foreninger lokaletilskud årsafregning squashbaner 2019

Skema 8 - Foreninger lokaletilskud årsafregning egne og lejede ridehaller og rytterstuer 2019 

Skema - foreninger - vedr. lokaletilskud for regnskabsåret 2019 (indsendes senest 07.12.19)

Skema 8A - Leje af omklædningsrum til udeaktiviteter i selvejende haller 2019

Skema - foreninger - vedr. lokaletilskud for regnskabsåret 2019 (indsendes senest 05.01.2020)

Skema 8B Lokaletilskud til lokaler lejet hos efterskoler eller lignende og i andre kommuner 2019 

Skema til aftenskoler

Tidsfrister 

 

Dato

Hvad?

3.januar

”Aktivitetsopgørelse” i Conventus for 4.rate 1/10-31/12 udfyldes

5.januar

Skema 8B Lokaletilskud for brug af lokaler på efterskoler, lokaler i andre kommuner samt brug af omklædningsrum i selvejende haller i forbindelse med udendørsaktiviteter.

Skema 8A Vedr. lokaletilskud til ”omklædningsrum i forbindelse med udendørsaktiviteter” i selvejende haller

1.marts

Skema 3. Tro og loveerklæring og erklæring om indhentelse af børneattester. SKAL INDSENDES HVERT ÅR.

 

Medlemstilskud Foreningerne besvarer mail vedr. årets medlemstilskud inden 1.marts. Årets medlemstilskud dannes på baggrund af antal medlemmer og kontingentindtægt for det foregående år. Fritidssektionen sender ansøgningsskema til foreningernes mailadresse i februar-måned.

 

For at få afregnet lokaletilskud for foregående år indsender foreningerne opgørelse vedr. lokaletilskud til:

Skema 5 Egne og lejede klublokaler, overnatningsfaciliteter samt skydebaner –

Skema 6 motionscentre

Skema 7 squashbaner

Skema 8 Egne og lejede ridehaller samt egne og lejede rytterstuer

5.marts

”Aktivitetsopgørelse” i Conventus for 1. rate 1/1-28/2 udfyldes

1.april

Foreningerne indsender underskrevet regnskab for foregående år, som lever op til krav formuleret i ”Foreningshåndbogen” side 29

1.april

Foreningerne opdaterer stamoplysninger og oplysninger om bestyrelsens sammensætning i Conventus

1.juni

Via Conventus booker foreningen kommunale lokaler. Perioden 01.07.-31.12 bookes senest 1.maj. Dette gælder for lokaler i følgende faciliteter

 

  • Kommunale haller (Thy Hallen og Munkehallen), kommunale svømmehaller (Thy Hallens svømmecenter og Sydthy Kur- og svømmebad) og selvejende svømmehaller (Snedsted Hallen og Sjørring Hallen) og Thisted Gymnasiums træningshal og gymnastiksal i Thy Hallen.

  • Gymnastiksale på kommunale skoler og minihaller over 200 m2 i kommunale lokaler samt udendørsanlæg (Hvilke udendørsanlæg har vi der kan/skal bookes?).

  • Øvrige lokaler i forbindelse med Thisted Kommunes folkeskoler.

 

Booking af lokaler i selvejende haller sker også via Conventus – og der kan være særlige tidsfrister ved den enkelte hal og dette skal ske under hensyntagen til skolernes brug.

5.juni

”Aktivitetsopgørelse” i Conventus for 2. rate 1/3-31/5 udfyldes

1.oktober

”Aktivitetsopgørelse” i Conventus for 3.rate 1/6-30/9 udfyldes

15.oktober

Via Conventus booker foreningen kommunale lokaler. Perioden 01.01.-31.06 det kommende år bookes senest 1.september

 

Dette gælder for lokaler i følgende faciliteter

 

  • Kommunale haller (Thy Hallen og Munkehallen), kommunale svømmehaller (Thy Hallens svømmecenter og Sydthy Kur- og svømmebad) og selvejende svømmehaller (Snedsted Hallen og Sjørring Hallen) og Thisted Gymnasiums træningshal og gymnastiksal i Thy Hallen.

  • Gymnastiksale på kommunale skoler og minihaller over 200 m2 i kommunale lokaler samt udendørsanlæg (Hvilke udendørsanlæg har vi der kan/skal bookes?).

  • Øvrige lokaler i forbindelse med Thisted Kommunes folkeskoler.

 

Booking af lokaler i selvejende haller sker også via Conventus – og der kan være særlige tidsfrister ved den enkelte hal

November-december

Foreningen kan booke fribilletter til Thy Awards – se den aktuelle indbydelse for året. HUSK evt. også indstillinger til priser og påskønnelser.

Løbende

Ansøgninger til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje, i daglig tale ”FOU’s pulje”

Kontaktinfo

Undervisning
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: folkeskole@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 10.00 - 14.00

Torsdag
 
 10.00 - 16.30

Fredag

 10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 15.00

Torsdag
 
 08.00 - 17.00

Fredag

 08.00 - 13.00