Tilskud til foreninger

Kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreninger, der har folkeoplysende aktiviteter som formål, fx: idræt, spejder, politik eller lignende – desuden ydes der tilskud til aftenskoler og kulturaktører.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en tilskudsmodel for foreningerne, som indeholder tre forskellige former for tilskud:

 1. Der ydes et aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.
 2. Lokaletilskud til udgifter v. leje af lokaler (fx idrætshaller eller klublokaler).
 3. Lokaletilskud til udgifter v. egne lokaler (fx egne klubhuse eller klublokaler).

Der ydes tilskud til aftenskolernes udgifter, bl.a. lokaler og lærer- og lederløn.

Desuden kan foreninger og aftenskoler søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til udviklingsprojekter på fritidsområdet.

Læs mere om tilskudsmuligheder i Håndbogen for Foreninger og Håndbog for Aftenskoler, og find relevante skemaer og blanketter i værktøjskassen på Thistedfritid.dk


Kommunalt tilskud til kulturelle aktiviteter

Thisted Kommune yder tilskud til kulturelle aktiviteter i kommunen igennem de frie kulturmidler. Hvert år bliver der ydet støtte til en lang række foreninger og institutioner, der arrangerer kulturaktiviteter inden for en bred vifte af genrer over hele kommunen.

De frie kulturmidler gives til faste/ikke faste projekter og kan søges som tilskud eller underskudsgaranti. Der er ansøgningsfrist to gange årligt, d. 1. marts og d. 1. september. Ansøgninger skal sendes i god tid før projekter skal gennemføres, da ansøger må regne med tid til sags- og politisk behandling.

Hensigten med de frie kulturmidler er at yde økonomiske støtte til nye initiativer og nyskabende virksomhed på kulturområdet. Kriterierne for støtte fra de frie kulturmidler er:

 

Hvad kan der søges tilskud til:

 • Der gives kun tilskud til kulturelle formål.
 • Der prioriteres nye kulturtiltag som understøtter kulturtilbuddene bredt set i Thisted Kommune
 • Der prioriteres tiltag, hvor Kultur og Sundhed spiller sammen inden for alle aldersgrupper og målgrupper
 • Der kan gives tilskud over en kortere årrække, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for arrangementets mulighed for at blive selvfinansierende
 • Større projekter og ideer kan støttes med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde.
 • Gives der tilskud fra andre puljer i Thisted Kommune, vil det kunne påvirke muligheden for at få tilskud.
 • Foreningens/institutionens økonomi vil vægte i behandlingen af ansøgningen.

Hvem kan søge:


 • Det er udelukkende foreninger eller institutioner, som kan søge om tilskud.
 • Kommunale og selvejende institutioner kan som udgangspunkt kun søge, hvis de indgår i samarbejde med andre.
 • Privatpersoner - herunder også private kunstnere - kan ikke søge. Der henvises i stedet til Kulturelt Samråds kulturpulje.
 • Institutionen eller foreningen skal som udgangspunkt være hjemmehørende i Thisted Kommune. Der kan dog gives til aktører udenfor kommunen, såfremt aktiviteten afholdes i Thy eller har udgangspunkt i Thy.

Hvordan kan du søge:

 • Ansøgninger sendes gennem det digitale ansøgningsskema på thisted.dk: Link til online ansøgningsskema til de frie kulturmidler.
 • Ansøgninger skal indeholde en projektbeskrivelse, som angiver målgruppe og formål, og et budget med udspecificerede udgifter og indtægter. Derudover vedlægges ansøgningen en finansieringsplan, foreningsvedtægter og andet relevant materiale for ansøgningen, herunder senest reviderede årsregnskab.


Øvrige støttemuligheder til kulturelle formål:

Kulturelt Samråd i Thisted Kommune har deres egen kulturpulje, hvor du kan søge om op til 10.000 kr. til specielle kulturelle formål. Se mere på deres hjemmeside: Kulturelt Samråds kulturpulje

Bemærk at man ikke kan søge både Thisted Kommunes frie kulturmidler og Kulturelt Samråds kulturpulje til samme projekt.

Thisted Kommune er en del af den nordjyske kulturaftale, hvor du/I også har mulighed for at søge støtte til arrangementer fra
KulturKANten 2017-2020

Ligeledes er der 2 puljer i Region Nordjylland som giver tilskud til kulturelle aktiviteter:

På Statens Kunstfonds hjemmeside kan du/I også se alle gældende puljer og frister. Her er puljer til arkitektur, film, kunst, litteratur, musik, scenekunst, vide og debat og meget andet.


Hjælp til fundraising

Thisted Kommune har ikke ansat en fundraiser, men i både Kultur- og Fritidsafdelingen kan du få gode råd og vejledning til, hvordan du kan komme videre med at rejse penge.

Har du brug for råd og vejledning til, hvordan du opnår støtte til et arrangement på området, er du altid velkommen til at kontakte os:

Kontakt Fritid

Kristian Pilgaard, Sektionsleder i Fritid:
krp@thisted.dk/ 99 17 4154

Kontakt Kultur

Kulturrummet, kulturrummet@thisted.dk, 99 17 28 28