Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Overvejer du praktik hos os? Spring nu bare ud i det!

Når det handler om at bruge noget af studietiden i en praktik på en arbejdsplads, bliver det for nogle blot ved overvejelserne. For de, der springer ud i det, bliver det en øjenåbner og værdifuld læring, ingen kan læse sig til.

14-12-2018Nyhed

For den enkelte arbejdsplads kan studerende i praktik være ensbetydende med friske input og anderledes måder at finde løsninger på.

Billede af Regitze foran rådhuset i thisted

- Spring ud i det. Afsted med dig! Det ville jeg sige til dem, der skulle være i tvivl om, hvorvidt en praktik er noget, de skal bruge et semester på. Man får så meget læring ud af det. Og man bliver for alvor bekræftet i, at al den teori man har brugt år på at lære, rent faktisk er brugbart, fortæller Regitze Fly Geertsen. Som led i kandidatstudiet har hun været 3 måneder i praktik i Sundhed & Kvalitet i Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling.

Langt fra et ’skuffeprojekt’

Regitze Fly Geertsen er 29 år og bosat i Thisted og studerende på 9. semester i Læring og Forandringsprocesser ved Aalborg Universitet. Allerede ved praktikkens begyndelse blev hun stillet en konkret opgave, som hun havde frie hænder til at løse. Opgaven bestod i at afdække kommunens hidtidige arbejde med velfærdsteknologi inden for ældre- handicap & psykiatriområdet med henblik på at, der i langt større omfang skal udbredes velfærdsteknologiske løsninger fremadrettet.

Praktikken sluttede hun af med en skriftlig rapport, der beskriver potentialet ved en styrket brug af velfærdsteknologi. Der er også langt fra tale om en rapport, der kommer til at samle støv i en mørk skuffe. Rapportens konklusioner og resultater har hun netop fremlagt på et ledelsesmøde. Meningen er nemlig i høj grad, at det skal bruges. Hun fortæller, at hun nu har fået større forståelse for, hvad hun kan bruge sin uddannelse til, og viden om, at det rent faktisk har værdi på en arbejdsplads – det hun kan bidrage med.

Velfærdsteknologi rykker

- Inden for velfærdsteknologi og plejeområdet satte det tankerne i gang for alvor. Ét er, at det er lettere at indarbejde eksisterende løsninger til bestemte udfordringer. Noget andet er, at mennesker har vidt forskellige problemstillinger i forhold til, hvordan de kan hjælpes og støttes til bedre livskvalitet og blive mere selvhjulpne i hverdagen. Dele af den teknologi, som vil kunne gavne inden for ældre-, handicap- og psykiatriområdet er end ikke opfundet. Inden for det velfærdsteknologiske område er der derfor et enormt uudnyttet potentiale.

- og her tænker jeg også på, hvordan borgere og medarbejdere på områder som sundhed, ældre, handicap & psykiatri med velfærdsteknologien kan få et kæmpe løft, fordi det kan give mere plads til den omsorg, borgerne også skal have. For mig at se, er det derfor også vigtigt at huske på, at teknologi ikke skal erstatte varme hænder, men er en hjælp for både den enkelte borger og omsorgspersonalet – og det er vigtig at adressere’, fortæller hun.

En øjenåbner

For at samle input og viden til at løse den opgave, hun var blevet stillet i Sundhed & Kvalitet, tog hun kontakt til teamlederen i Hjemmeplejen Syd, Nina Odde, og fik lov til at følge to sygeplejersker i hjemmeplejen. Hun deltog i nogle af plejepersonalets morgenmøder på forskellige plejehjem, ligesom hun også var ude at besøge bosteder på handicap og psykiatriområdet.

- Her fik jeg lov til at stille spørgsmål og spørge ind til deres arbejde, deres opgaver og specifikke problemstillinger. Jeg fik et rigtig godt indblik i social- og sundhedspersonalets dagligdag, og en langt større forståelse for, hvorfor man gør hvad i forhold til den enkelte borger’, siger Regitze Fly Geertsen.

Noget af det, der for alvor gjorde indtryk var det enorme ansvar, social- og sundhedsassistenterne har i kraft af deres job, hvor rigtig mange menneskers ve og vel er lagt i deres hænder. ’Det ramte virkelig at se, hvor meget sundheds- og plejepersonalet kan håndtere, og hvor mange og solide kompetencer, de hver især skal have for at imødekomme så mange forskellige menneskers behov. Social- og Sundhedsassistenterne er en af de faggrupper, hvor man virkelig skal være gjort af et helt særligt stof. Det vidste jeg godt på forhånd, men den helt store forståelse og dybe respekt har jeg for alvor nu. Det har virkelig været en øjenåbner – og det er en verden jeg selv gerne vil bidrage med mine kompetencer i, hvis muligheden byder sig senere hen’.

Din egen mening betyder faktisk noget

Det at være med ’ude i marken’ fik for alvor sat tanker i gang. Ude i virkelighedens verden mærkes skellet mellem at vide noget i kraft af det, man læser og studerer på studiet, og det at mene noget i kraft af det, man ved og oplever i samarbejdet med kolleger. ’På en arbejdsplads tæller ens egen mening i forhold til den udfordring, man skal finde en løsning på. Det at samarbejde udgør en stor del. I begyndelsen var det lidt af en udfordring. Nu synes jeg, at det kan være en udfordring at vende tilbage til teorien på Universitetet. Det skal også ses i lyset af, at jeg virkelighed har nydt at være i praktik, og det er vemodigt at måtte sige farvel, afslutter Regitze Fly Geertsen.

Kontaktinfo

Sundhed og Ældre
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: sundhedaeldre@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00