Uddannelses- og forskningsministeren på besøg hos URT

Under sit besøg i Thy mandag den 9. december lagde Ane Halsboe-Jørgensen også vejen forbi URT-huset og fik et indblik i, hvad der driver de frivillige kræfter bag URT (Ungdomsrådet i Thy) såvel som Alive Festival og DemokraTOUR.

10-12-2019Nyhed

Ministeren i dialog med de unge fra URT

Der var både ungdomsliv og uddannelsesdebat på programmet, da uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen lagde vejen forbi Thy mandag den 9. december. Hun var inviteret af UCN og Thisted Kommune og kom for bl.a. at debattere udbuddet af uddannelser for unge og med de unge, som er i gang med at uddanne sig her.

Med i debatten sad bl.a. Jane Rishøj, næstformand i Børne- og Familieudvalget, og flere erhvervsledere, herunder Jesper Sørensen fra IdealCombi og Per Bech Sørensen fra Bila. De fleste af Thys uddannelsesinstitutioner var også repræsenterede, ligesom Thy Erhvervsforum sad med.

Eftermiddagen bød på et blik ind i den særlige thy’ske ungdomsånd, hvor URT-huset lagde lokaler til en samtale mellem ministeren og flere af egnens unge og aktive frivillige. Heriblandt deltog repræsentanter for Alive Festival sammen med Demokratour også i dialogen.

URT er noget særligt


De frivillige var enige om, at det at være ung og engageret i et stykke frivilligt arbejde er med til at styrke følelsen af fællesskab og sammenhold på tværs af såvel ophav som kulturel baggrund. Da ministeren spurgte, hvad det så er, som gør URT til noget særligt, var formand for URTs bestyrelse, Emma Katrine Hargaard, klar med et svar:

- Det er, fordi vi har et særligt fællesskab, hvor man er med til at give noget videre og man bliver en del af noget større. Der er jo lagt 23 års forarbejde i det, jeg er formand for i dag. Det er vores ambition, at man ikke kan være ung i Thy uden også at være en del af fællesskabet i URT.

Hun fortalte desuden, at blive set, hørt og især anerkendt af voksne - ikke mindst af en minister - er hele årsagen til, at så mange frivillige gider lægge deres timer i URT eller i andre frivillige indsatser, såsom Alive Festival og Demokratour.

Til det tilføjede ministeren, at hun ser det som en modstrøm til den eksisterende præstationskultur, hvor især unge føler et pres for at skulle opnå gode karakterer, se godt ud og i det hele taget været optaget af at skulle yde noget udelukkende for sin egen skyld.

Det nikkede Emma genkendende til og supplerede:

- I URT kan alle få noget anerkendelse for at gøre et stykke arbejde, som er med til at løfte en koncert eller begivenhed op på et professionelt niveau. Alle kan få erfaringer, hvor de kan vise, hvad de kan, og kan bruge deres kompetencer til andre ting end lige karaktererne i skolen. Og URT er for alle unge i THY.

Efter samtalen takkede ministeren de unge for at have delt ud af deres erfaringer og for at have givet hende et indblik i, hvordan det frivillige arbejde i URT og i Thy kunne være et godt eksempel på en måde at organisere sig. Her er de unge alene om at lave for eksempel bestyrelsesarbejde og arrangere koncerter, men der er altid ældre og mere erfarne voksne at trække på - eksempelvis de ansatte i KulturRummet og ved Spillestedet Thy.

Fakta


Ungdomsrådet i Thy (URT) - https://www.facebook.com/ungdomsraadet/
Kulturelt ungdomsråd i Thy. URT er et af kommunens vigtigste ungdomskulturelle miljøer, der er drevet af og for unge – på de unges præmisser. URT er tilknyttet KulturRummet, men er en selvdrevet forening med egen bestyrelse.

Alive Festival - www.alivefestival.dk
Foreningen Thy Alive arrangerer hvert år Alive Festival med fokus på ny musik, naturen i Thy og mødet mellem mennesker.

DemokraTour - https://www.facebook.com/DemokraTour/
DemokraTour er fra unge til unge. Foreningen består af unge fra diverse uddannelser i Thy. DemokraTour tager fat i de ting, der rører sig i samfundet og bringer dem ned i øjenhøjde til de unge. Der afholdes fire arrangementer årligt med temaer som digital dannelse, entreprenørskab, mental sundhed m.v.

Kontaktinfo

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Email: kulturrummet@thisted.dk

Telefon
99 17 28 28 – KulturRummets sekretariat
99 17 28 00 – Biblioteket i Thy
99 17 38 40 – Musikskolen i Thy
99 17 38 33 – Plantagehuset
51 38 13 13 – URT