Projekt tager hånd om yngre demente

Demenssygdomme forbindes typisk med ældre mennesker. Men faktisk kan sygdommen ramme voksne i alle aldre. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at der i Danmark er op mod 6.000 personer under 65, som er er ramt af demens.

04-01-2019Nyhed

Når man har en demenssygdom, har man stadig brug for at være en del af fællesskabet og være aktiv sammen andre mennesker. I Hurup mødes demente hver anden torsdag og laver mad sammen. Der arrangeres desuden fælles gåture og arrangementer for både demente, deres venner og familie.

Projektet "Aktiv Med Demens” vil skabe væresteder og aktiviteter for nordjyske demente i alderen 40 til 70 år samt deres pårørende i otte nordjyske kommuner, Thisted, Morsø, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord, og Aalborg.

Projektets sigte er at være med til at skabe et godt liv for hjemmeboende personer med demens i de tidlige stadier og deres pårørende, bl.a. ved at udvikle og igangsætte meningsfulde aktiviteter, hvor mennesker mødes og gør ting sammen. Formålet er at skabe anerkendende og inkluderende fællesskaber, indhold og meningsfuldhed.

Madklubben i Hurup – en succes

I Thisted og Thy, er der som led i projektet, er der hver anden torsdag i ulige uger madklub i Hurup. Madklubben i Hurup i Thy er et sted for alle med demenssygdom, som godt kan lide at lave mad og hyggeligt, socialt samvær med andre.

’Vi mødes hver anden torsdag kl. 14 i skolekøkkenet på Hurup skole og laver en ret sammen, som vi i fællesskab beslutter fra gang til gang, fortæller’ projektleder, Eva Henningsen. ’Vi hjælper alle sammen til med at tilberede maden, og her bliver der snakket og delt erfaringer om livet med demens, hvis der er behov, og ellers bliver der bare grinet og hygget.
Når aftenens ret er klar, spiser og hygger vi sammen – nogle gange synger vi lige en sang inden vi går i gang med at nyde maden. Under spisningen kredser snakken ofte om mad fra tidligere tider, traditioner og kulturforskelle – og det er her de gode historier opstår, bliver fortalt og lyttet til.

Vi slutter ca. kl. 19.30 og hjælper hinanden med oprydningen – er der mad tilovers får man hver især lidt rester med hjem. Det er helt klart min fornemmelse, at de, der kommer her hygger sig og har det rart, og flere har sagt til mig, at de føler sig velkommen i Madklubben, og at der er en dejlig stemning. Derfor håber jeg også, at flere vil benytte sig af tilbuddet og være med vores madklub og de andre aktiviteter, vi har’, pointerer hun.

Også for familie og pårørende

Projektet er også rettet mod familien til personer, som er ramt af demens, eftersom sygdommen også har indvirkning på de nære relationer. Derfor tilbydes rådgivning om, hvordan familien i dagligdagen håndterer et liv med demens. Rådgivningen varetages af sundhedsfagligt personale samt af Alzheimerforeningen.
Det betyder også, at flere af aktiviteterne ligeså meget er for venner og pårørende til demente. Blandt andet har der her i Thy været arrangeret fælleshygge på Bonbonmuseet i Thy, Candlelight Dinner på Hotel Thinggarden – og mandage i lige uger er der ’Ud i naturen’, hvor der er arrangeret fælles gåture og udendørshygge for demente, deres venner og pårørende på forskellige lokationer i Thy. ’Ud i Naturen’ er også tiltænkt de pårørende, når det handler om at være en del af et fællesskab, hvor man både kan hygge sig sammen omkring aktiviteter og udveksle erfaringer omkring det at være pårørende til en demensramt. På turene deltager en friluftsvejleder, og når vejret er til det, afsluttes der med at varme kaffe over bål, snobrød eller andet.

Aktiv Med Demens er støttet af SATS-puljemidler, og er en del af den nationale demenshandlingsplan.  Øvrige parter i projektet er Alzheimerforeningen Nordjylland og Musikterapiuddannelsen AAU.

Du kan læse mere Aktiv med demens på deres hjemmeside her https://aktivmeddemens.dk og om Madklubben i Hurup her https://aktivmeddemens.dk/kalender/?kommuner=Thisted

Se aktivitetskalenderen for Aktiv med demens i Thy her https://aktivmeddemens.dk/kalender/?kommuner=Thisted

Hvis du vil vide mere er du også velkommen til at kontakte Eva Henningsen på telefon 20 64 67 65
Kontaktinfo

Sundhed
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: thistedkommune@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag   
10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 14.00