De nominerede til Thy Awards: Årets Forening

Vinderen af årets Thy Awards: Årets Forening bliver fundet inden for gymnastik, håndbold eller ridning.

11-01-2019Nyhed

Når årets forening i Thisted Kommune 2018 bliver kåret på Thy Awards, fredag 1.februar i Thy Hallen, er det et tæt løb mellem tre skarpe kandidater:

  • En gymnastikforening, der drives solidt og igangsætter aktiviteter og initiativer, som kan tage pusten fra enhver
  • En håndboldklub, der har fordoblet sit medlemstal fra 200 til 400 på fire år
  • En rideklub der har firefordoblet sit medlemstal på fem år.

- Det er egentlig umuligt at måle foreningsdrift og foreningsudvikling op imod hinanden, da alle foreninger er unikke med hver sine udfordringer og kendetegn. Alligevel vover vi pelsen og udråber en vinder til Thy Awards, fortæller Steffen Kjær Thiesen, formand for Folkeoplysningsudvalget i Thisted Kommune og overrækker af prisen.

De tre foreninger og baggrunden for deres nomineringer er:

Sjørring Rideklub
Foreningen har udøvere på både bredde- og eliteniveau. Foreningen er gået forrest og vist hvordan en rideklub kan udvikle sig til at være et samlingssted for hesteglade og bevægelsesglade mennesker, ved ikke kun at tilbyde traditionelle rideklub- og hesteejeraktiviteter. Foreningens nye tanker om endnu en variation af aktiviteten ”voltigering” handler om, hvordan træningen på træningsudstyret ”træhesten”, kan være med til at rykke foreningen yderligere. Foreningen er således en eksemplarisk case hvad angår aktivitetsudvikling. Foreningens medlemsudvikling vidner også om et forening med vokseværk: i 2012 var der tilknyttet 35 medlemmer i foreningen og fem år efter er dette tal næsten firedoblet til i dag at være en forening med 132 medlemmer.

Thisted Idrætsklub - Håndbold
Thisted IK’s arbejde over en årrække er for alvor ved at kunne ses på aktivitetsniveauet: i løbet af de sidste 3-4 år er medlemstallet steget fra 200 i 2014 og til næsten 400 i 2017. Foreningens arbejde har også givet genlyd ud over Thys grænser, da Thisted IK vandt prisen som årets håndboldforening 2018 ved Jysk Håndboldforbund, Kreds 2. Udover at arbejde med det nationale projekt ”Knæk kurven” har foreningen også for nyligt fejret Thy Cups 40 års jubilæum.

Nors Gymnastik Forening
Nors gymnastikforening er et godt eksempel på en mellemstor, godt drevet forening med energiske ildsjæle, der elsker at sætte aktiviteter i gang og se børn og unge mennesker finde bevægelsesglæde. Nors Gymnastik Forening skriver selv på deres hjemmeside: ”Vi sikrer et højt aktivitetsniveau og et godt sammenhold” og det slogan efterkommes i et aktivitetsprogram, der kan tage pusten fra enhver. Foreningen afvikler som den eneste gymnastikforening i Thisted Kommune ”Sommerferie-gymnastik”, som samler gymnastikglade børn fra flere steder i kommunen. Aktiviteterne udbydes i den lokale idrætshal i Nors og er dermed let tilgængelig for byens børn og familier. Foreningen har et stabilt, medlemstal med en lille pil opad.

Med prisen følger 10.000 kr til foreningens egen disponering.

For mere information om Thy Awards og de nominerede, kontakt Ole Jørgensen, sektionsleder, Thisted Kommunes fritidssektion, 40293580, olej@thisted.dk