100.000 kr fra LAG til Anlægget og Søtrappen i Hurup

Med 100.000 fra LAG Thy-Mors, er områdefornyelsen af Hurup bymidte et skridt tættere på målet.

04-07-2019Nyhed

LAG Thy-Mors har givet 100.000 kr. til arbejdet med Anlægget og Søtrappen i Hurups bymidte, en del af helhedsplanen “Hurup - det grønne hjerte”. Det er et mål med fornyelsen af området, at der bl.a. bliver lavet et 2700 m3 stort regnvandsbassin, og at Søtrappen bliver til en forbindelse henover søen og til Anlæggets nordlige del. Samtidigt sikrer det en forbindelse mellem hovedstien, skolen, fritidsområdet vest for jernbanen og til bymidten.

- Lige nu er der faktisk en sø i Anlægget, og det skyldes alt det regn vi har fået. For selvom målet er at lave et regnvandsbassin, og dermed klimasikre bymidten, så pumper vi alt vandet ud igen, når arbejdet med at etablere Søtrappen konkret går i gang i uge 31. Vi satser på, at alt arbejdet er afsluttet senest i uge 42 og vi derfor kan invitere til indvielse i efterårsferien, fortæller projektleder Gerd Dam fra Plan og Miljø. 


Læs mere om helhedsplanen “Hurup - Det Grønne hjerte” 


LAG THY MORS logo

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00