Thy-hackathon gav nye ideer til Passagen mellem by og fjord

Thisted midtby var lørdag d. 27. april temaet på Thys første “hackathon” arrangeret af Thisted Kommune. Bag det lidt sære navn gemmer sig ønsker om at fortsætte den dialog og udvikling, som mange borgere og foreninger allerede har budt ind på i forbindelse med projektet Passagen mellem by og fjord i Thisted midtby - et projekt, som gennemføres med støtte fra Realdania under kampagnen “Hovedbyer på forkant”.

02-05-2019Nyhed

Den gamle smedjeRammerne var sat for de 35 deltagere, da Plantagehuset den 27. april blev omdrejningspunktet for Thys første “hackathon” med kommunen som arrangør. Formålet med det intensive forløb var at få borgere, kultur- og erhvervsaktører til at byde ind med ideer til udvikling af Thisted midtby, og kvalificere ideerne fra det tidligere borgermøde og workshops. Deltagerne var både ude for at få syn for sagen gennem en byvandring, mens ideer blev vendt på workshops og gennem gruppearbejde.

Hackathon kommer af en sammentrækning af “hacke” og “marathon”, og har til formål at generere så mange ideer, som muligt, og herefter at videreudvikle dem i fællesskab. Tankerne om den nye passage i midtbyen gav masser af ideer til nye løsningsforslag, og generelt en videreudvikling af projektet

- Vi har gennem hackathonet og de tidligere interviews fået rigtigt mange ideer, hvor flere elementer af de forskellige løsningsforslag har potentiale til at blive brugt i det videre projekt, fortæller Camilla Holm Broe, projektleder på Passagen mellem by og fjord

Ud over en aktiv og energisk stemning på dagen, blev der også sat gang i flere netværk og interesser, som peger på, at mange aktører er interesserede i det videre arbejde.

- De mange aktive aktører viser os, at der er stor interesse for at drive udviklingen fremad og flere af dem er også allerede indstillede på at prøve kræfter med forskellige aktiviteter og events, hvis passagen bliver en realitet, afslutter Camilla.

Projektet er lige nu i gang med en indledende forundersøgelse, som bl.a. skal afklare, hvem der har interesse i projektet og hvad den består i.

Projektet Passagen mellem by og fjord gennemføres i et samarbejde mellem Thisted Kommune og Realdania og har til formål, at genåbne en tidligere central passage og styrke det eksisterende by-, kultur- og handelsliv i Thisted midtby. Forundersøgelsen forløber frem til september, hvorefter Thisted Kommunalbestyrelse skal beslutte, om hovedprojektet skal igangsættes.

Fakta

Et hackathon er en måde at arbejde på, som blev udviklet i slutningen af 1990’erne inden for IT-verdenen. Navnet hackathon er en sammentrækning af ordene ”hacke” og ”marathon” og henviser til, at der skal løses noget (hackes), og at det foregår intensivt og over flere timer (marathon). Det handler med andre ord om, at vi sammen får skabt en eller flere ideer på relativt kort tid, og som vil være så bearbejdede, at processen fra idé til realisering kan kortes betragteligt ned.

Realdania er en filantropisk forening (en forening som donerer penge), som støtter små og store projekter. Realdania fokuserer på at løse udfordringer i samfundet og består af 155.000 medlemmer. Hovedbyer på forkant er en kampagne, hvor Realdania har afsat 73 mio. kr. til udvalgte hovedbyer, som ligger i yder- og landområderne. En hovedby er den by i en kommune, som kommunen vurderer kan trække udvikling. Formålet er at komme udfordringen med tomme lejemål til livs og nyt liv, som ikke bare udvikler hovedbyen, men hele området.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00