Gå fra Vesterhavet og helt til Vandet Sø

I samarbejde med Nationalpark Thy har Thisted Kommune søgt og fået støtte fra Nordea-fonden til at forlænge stiforløbet langs Klitmøller Å, så man kan gå fra Vesterhavet til Vandet Sø, som en del af projektet med at forlænge Ny Foreningsvej i Klitmøller. Nordea-fonden støtter Ny Foreningsvej med 450.000 kr.

13-11-2019Nyhed

Udsigt ved Klitmøller klitter, dreng står i solnedgang på toppen 

Mens arbejdet med at etablere den nye sti langs Klitmøller Å, kaldet ”Foreningsvejen”, er i fuld gang, har Nordea-fonden sikret stiens forlængelse helt til Vandet Sø. I et samarbejde mellem Thisted Kommune, Nationalpark Thy og med støtte fra Nordea-fonden bliver det nu muligt at gå langs åen og dermed bevæge sig fra Vesterhavet og helt ned til Vandet Sø.

- Med Foreningsvejen vil Klitmøllers indbyggere og besøgende få en attraktiv og bekvem adgang til Nationalparken. Den er en vigtig brik i at få flere ud i det fri og en stor gevinst for hele området, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

- Vi har i mange år talt om, at det ville være fantastisk at kunne gå langs åen fra Vandet Sø til Vesterhavet eller omvendt, så det er en gammel drøm, der går i opfyldelse, siger Preben Holler, formand for Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening. Og han fortsætter:

- Forbindelsen til Vandet Sø opfylder dermed også vores intentioner om at gøre Klitmøller til en by, hvor naturen er i højsædet, og hvor vi vægter adgangen til naturen højt.

Esben Oddershede, der er formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, glæder sig også:

- I Kommunalbestyrelsen glæder vi os hver gang det lykkes at lave fælles indsatser med vores samarbejdspartnere som i dette tilfælde med Nationalparken, Naturstyrelsen og lokalsamfundet i Klitmøller. Han tilføjer:

- Tiltaget med en sti fra Klitmøller til Vandet Sø tilgodeser både mølboerne, thyboerne og vores gæster. Og vi regner med, at forbindelsen vil blive til glæde for rigtigt mange.

Formidling langs ruten

Samarbejdet mellem Nationalpark Thy og Thisted Kommune gælder primært formidlingen langs det samlede stiforløb fra Ørhage til Vandet Sø. Men det er også i Nationalpark Thys interesse at skabe forbindelser fra kystbyerne ud i nationalparken. Det fortæller Torben Juul-Olsen, som er formand for Nationalpark Thys bestyrelse:

- Det er oplagt, at vi står sammen omkring formidlingen, så vores besøgende får alle informationer på et og samme sted i stedet for at skulle lede på mange forskellige apps og hjemmesider osv. Der bliver tale om formidling i Nationalpark Thys app knyttet til de interessante lokaliteter på ruten.

- Det er vores intention at skabe et entydigt informationsbillede, der let og smidigt giver brugerne af Foreningsvejen al den information, de kan ønske sig på en og samme platform, afslutter Torben Juul-Olsen.

Det er planen, at såvel Foreningsvejens ruteforløb som formidlingen skal være klar til benyttelse til sommeren 2020. Forlængelsen af Foreningsvejen udføres som en del af områdefornyelsen i Klitmøller, der forløber i perioden 2016 til og med 2020.

Hvis du vil vide mere om områdefornyelsen i Klitmøller kan du finde flere oplysninger på https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/45#/

Nordea logo

Logo for nationalpark thy

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00