Læreres jernvilje bærer frugt

På Hannæs-Østerild, Hanstholm og Tingstrup Skoler har skolepuljen gjort en forskel, og i år modtager skolerne et samlet beløb på fire millioner kr. til at hjælpe de svageste elever.

03-10-2019Nyhed

Et løft af de svage elever. Det er målet for den pulje penge, den tidligere regering nedsatte for at hæve karaktergennemsnittet. I Thisted Kommune har flere af folkeskolerne modtaget en kontant præmie, fordi det netop er lykkedes for dem at hæve karaktergennemsnittet.

I 2018 modtog de tre deltagende skoler første gange en pose penge, fordi det var lykkedes at hæve gennemsnittet. Faktisk var Hanstholm Skole den skole i landet, som havde gjort størst fremskridt.

Og fremskridtene fortsætter, for igen i år modtager de tre skoler penge fra skolepuljen, henholdsvis 1,3 millioner til Hannæs-Østerild Skole og Hanstholm Skole, og 1,4 millioner til Tingstrup Skole. På Hannæs-Østerild Skole er skoleleder Hans Henrik Thrane ikke i tvivl om, at de ekstra penge har givet både lærere og elever flere muligheder:

- Pengene har uden tvivl gjort det muligt for os at lave flere indsatser og prøve flere forskellige ting af, alt sammen med målet om at fremme læringen for vores elever. For eksempel har vi haft en trivselspædagog til at arbejde sammen med eleverne i 7., 8, og 9. Klasse og har på den måde erfaret, hvor vigtig trivsel blandt dem er, for at give en god læringssituation. Vi har også haft mulighed for at køre mere intense undervisninger med for eksempel to lærere eller kortere, fokuserede forløb med små hold.

Det er dog ikke kun klasserne i de ældste årgange, som har haft glæde af de ekstra muligheder. Både lærerne og eleverne i de yngste klasser har fået prøvet flere ting af.

- For de yngste klasser har vi kunne give dem en ekstra god start med at lære at læse, og lærerne har haft flere redskaber at kunne benytte sig af. For eksempel brugte de en digital projektor på en robotarm, som en form for læse-assistent. Med armen kunne eleverne vise på tavlen, hvilke ord eller sætninger de hver især havde svært ved i bøgerne, eller de kunne følge med i højtlæsning på en ny måde.

Mange håndtag at rykke i
I Hanstholm har de også benyttet sig af muligheden for at få tolærerordninger i flere fag, så det har været muligt at lave differentieret undervisning. Baseret på erfaringerne fra sidste år, er de på Hanstholm Skole blevet hurtigere til at inddele klassen i hold, ligesom eleverne jævnligt bliver testet, for at klarlægge, hvor de ligger rent fagligt.

- Det er klart at tests er gode for nogle elever, og ikke så gode for andre. Derfor har vi også brugt meget tid på at finde ud af, hvordan vi motiverer de elever, der måske ikke flytter sig så meget, forklarer Nils Cassøe Jepsen, skoleleder på Hanstholm Skole.

Relationer har været noget af det, de har vægtet højt på Tingstrup Skole. For hvordan yder man ekstra hjælp til en elev, der har behov for støtte, hvis læreren ikke kender eleven?

- Elever er forskellige, og nogle gange er det fint, det er en ”tilfældig” lærer, der tilknyttes eleven. Men andre gange er det vigtigt, det er en lærer, der kender eleven godt, og som eleven er fortrolig med. På den måde kan læreren møde eleven i niveau, forklarer Dorthe Ninn, skoleleder på Tingstrup Skole.

Et af de andre håndtag, de har rykket i på Tingstrup Skole er involveringen af forældre;

- Vi har arbejdet med, hvordan forældre kan klæde deres børn på til afgangsprøverne. Hvordan strukturerer man en hverdag, når man skal læse til eksamen, og hvad er det egentlig, man skal igennem som elev?

Langt de fleste tiltag og ideer er kommet på baggrund af lærernes egne initiativer, og Hans Henrik Thrane roser derfor også medarbejderne:

- Uden en dedikeret og arbejdsom lærergruppe ville vi ikke have nået de forskellige mål, som vi har sat os gennem skoleåret, afrunder han.

For de midler, som skolen modtager i år, forventer Hans Henrik Thrane bl.a. at skolen kan få forbedret de fysiske rammer på skolen, som har stor indflydelse på elevernes læring og trivsel. På samme måde arbejder de i Hanstholm på at inkorporere forandringerne, så de gode takter kan fortsætte, når Skolepuljen udløber.

- Blandt andet har vi set gode effekter af den studieforberedende tid, hvor eleverne altså er på skolen. Det er noget, forældrene også har støttet fuldt ud, fortæller Nils Cassøe Jepsen.

Skolelederne påpeger alle sammen, at udviklingen og fremskridtene ikke har kunnet lade sig gøre, hvis ikke det var for en fantastisk dedikeret lærerstab, der er gået til stålet.

- Der har været en jernvilje blandt lærerne. Vi vil ikke efterlade nogen elever i et ingenmandsland. De elever, vi sender videre, skal være unge mennesker, der kan klare fremtidens krav, siger Dorthe Ninn.

Alt i alt har de mange forskellige tiltag og ideer givet Hannæs Østerild Skole et godt og solidt fundament af erfaringer for, hvad der virker eller ikke virker. Derfor ser skolelederen også frem til at arbejde videre med et fokus på at løfte svage elever, og satser på, at de 1,3 millioner kroner vil give endnu mere ny viden og inspiration til den samlede personalegruppe.

Fakta om skolepuljen
Man får kun del i puljen ved at reducere antallet af elever, som får under 4,0 i gennemsnit til 9. klassernes afgangseksamen.

I 2018 skulle reduktionen være på fem procentpoint, mens det i 2019 er på 10 procentpoint og slutteligt 15 procentpoint i 2020.

I alt er 120 skoler på landsplan udtaget til at deltage i puljens forsøgsordning.