Hjælp til selvhjælp i bibliotekernes oplevelsesrum

Den borgernære service har fået endnu et løft i Thisted Kommune. Fra september har man nemlig kunne forny sit pas og bestille kørekort på bibliotekerne i Hurup og Hanstholm – og hjælpen til den digitale selvbetjening er blevet forbedret. Det nye tilbud er blevet taget godt imod i både syd og nord.

09-10-2019Nyhed

Biblioteket i Thy har i mange år varetaget en lang række forskelligartede opgaver som supplement til bogudlån og litteraturformidling. Og her i efteråret er der tilføjet endnu en dimension – i tæt samarbejde med kollegerne fra Thisted Rådhus er bibliotekspersonalet nemlig blevet klædt grundigt på til at guide og hjælpe thyboerne med nye digitale selvbetjeningsløsninger.

Ambitionen er, at alle medarbejdere på bibliotekerne fremover i endnu højere grad skal kunne hjælpe borgere med digital selvbetjening – og erfaringerne efter de første par uger er meget positive.

Sammenhængskraft, der kommer borgerne til gode

Efterhånden er der kun ganske få serviceopgaver, der kræver personligt fremmøde på rådhuset, herunder bestilling og fornyelse af pas og kørekort. Og bor man langt fra Thisted, er det derfor en glædelig nyhed, at man nu kan få løst disse opgaver lokalt på bibliotekerne. Frontmedarbejderne er til stede om tirsdagen hver anden uge fra kl. 14.30-16.30 – i lige uger i Hurup, i ulige uger i Hanstholm – dog er skoleferierne undtaget.

 - Personalet på bibliotekerne og i Borgerservice har fået et tættere samarbejde, og denne synergi på tværs af vores forvaltninger kommer især borgerne til gode. Borgernær service handler nemlig om at hjælpe borgeren dér, hvor borgeren er, og biblioteksmedarbejderne er en slags pionerer ift. denne opgave, siger Gitte Frøkjær, der er sektionsleder i Thisted Kommune.

Døgnåbent i kommunekiosken

Borgernes servicebehov ændrer sig i takt med den stigende digitalisering. Meget kan allerede klares online døgnet rundt, og i Thisted Kommune er der i det hele taget fokus på personlig, effektiv og helhedsorienteret betjening. Især er åbenheden blevet øget meget de senere år, hvilket er et af KulturRummets konkrete indsatsområder. I 2014 blev det fx muligt at få adgang til bibliotekerne uden for den normale åbningstid, og har man ikke en hjemmecomputer, kan man således tilgå de efterhånden mange digitale selvbetjeningsløsninger her.

Bibliotekernes oplevelsesrum skal fremover i endnu højere grad være fora for helhedsorienterede løsninger, hvor nysgerrigheden bliver pirret, og konkrete serviceopgaver bliver varetaget. Det tværkollegiale samarbejde bliver styrket, samtidig med at borgerne får en mere samlet løsning i nærområdet.

- Vi er så glade for vores nye kollegaer og det tætte samarbejde omkring den borgernære service. Biblioteket er meget andet end bøger, og vi har rigtig mange borgere, der kommer for at bruge vores tilbud – det her er endnu et af slagsen. Vi yder i højere grad hjælp til selvhjælp, og som en bonus er der nu også en håndsrækning til pasfornyelse og bestilling af kørekort på udvalgte dage. Vi er rigtig glade, og ser det som en stor succes, fortæller Marie Aamann, der er souschef ved Biblioteket i Thy.

Der er hjælp til selvbetjeningsløsninger i bibliotekernes betjente åbningstid. Skal man have hjælp til pas og kørekort, kræver det, at man bestiller tid.

Du kan bestille tid lige her:

Tidsbestilling i Hurup

Tidsbestilling i Hanstholm

Kontaktinfo

Center for Digitalisering og Borgerservice

Borgerservice:
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17

IT og Digitalisering
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 20 00
IT@thisted.dk

Send sikker post

Åbningstider:


Borgerservice Mandag 
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00
 
IT og Digitalisering
 
Mandag - onsdag   08.00 - 15.00
Torsdag   08.00 - 17.00
Fredag  08.00 - 14.00