Vækst og udvikling - Budget 2020

Fokus på stabilitet i driften, udvikling i velfærden og et stærkere fokus på grøn omstilling. Det er hovedtrækkene i det budget, kommunalbestyrelsen vedtog tirsdag aften.

29-10-2019Nyhed

Tirsdag aften vedtog Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune budgettet for 2020. Der er fokus på en langsigtet udvikling af kernevelfærden på både social- og sundhedsområdet og på børne- og familieområdet. Desuden er der fastholdt et stærkt anlægsprogram, der understøtter både kernevelfærden og fritidslivet i Thisted Kommune.

Ændret befolkningssammensætning
Demografien, eller befolkningssammensætningen, i Thisted Kommune ændrer sig. Derfor fokuserer budgettet for 2020 på at investere i social- og sundhedsområdet samtidig med, at der skal ses nærmere på, hvordan opgaverne på området kan løses endnu bedre i årene fremover.

Helt konkret betyder det, at social- og sundhedsområdet bliver tilført 9,4 mio. kr. i 2020, samtidig med at der skal ses nærmere på udviklingen af området i årene derefter.

På børne- og familieområdet ændrer demografien sig også. Der vil på lang sigt være et faldende børnetal. Derfor vil forligskredsen imødese denne udvikling ved også her at se på, hvordan ressourcerne kan anvendes endnu bedre, og for at styrke serviceniveauet i skole- og dagtilbud.

Grøn omstilling
Der er en politisk ambition om et øget fokus på grøn omstilling i Thisted Kommune i forhold til energi, ressourcer, fødevarer og øvrige forbrugsvarer.

Det gælder også genanvendelse. Thisted Kommune har etableret genbrugspladser i Hanstholm og Thisted efter en standard, som giver mulighed for adgang døgnet rundt, hele ugen - en standard, som understøtter strategien om fremtidig genanvendelse. Derfor skal der planlægges en ny genbrugsplads i Hurup, som forventes at kunne tages i brug i starten af 2021.

Derudover skal der ses på mulighederne for en anden anvendelse af inderhavnen i Thisted til eksempelvis boliger, erhverv og rekreativt område. Borgere og virksomheder bliver inddraget i arbejdet.

Den samlede budgetforligstekst kan ses på thisted.dk.

Hvis du vil dykke endnu mere ned i det samlede budget, kan det findes lige her.


Kontaktinformation
Ulrik Andersen
Kommunaldirektør
Thisted Kommune
Tlf.: 2046 9853
E-mail: ulan@thisted.dk

Ulla Vestergaard
Borgmester
Thisted Kommune
Tlf.: 2429 2827
E-mail: uve@thisted.dk