Fernisering med KulTHYvator

KulTHYvator i Vestervig, Bedsted og Hørdum holder fernisering.

04-09-2019Nyhed

Camilla Nørgaards projekt i Vestervig - Vestervigtrapperne

KulTHYvator er et byfornyelsesprojekt, hvor tomme grunde forsynes med nytænkende kunstprojekter, hvor kunst, byrum, landskab og historie bindes sammen til nye steder - "rekreative platforme" - til glæde og brug for landsbybeboerne.

Der bliver afholdt fernisering på lørdag den 7. september 2019, kl. 9.30  i Vestervig og Bedsted, samt kl. 11.30 i Hørdum. De tre kunstnere er tilstede ved åbningen på hver deres grund:

  • Camilla Nørgård: ”Vestervigtrapperne” i Klostergade 58, Vestervig - kl 09.30
  • Ronja Svaneborg: ”Monument for Fremtiden” Vestervigvej 89, Bedsted - kl 09.30
  • Camilla Berner: ”Træ. Samling. Kugle.” Nyhåbsvej 10, Hørdum - kl 09.30

Alle nysgerrige borgere og erhvervsdrivende er velkomne til kaffe og et rundstykke!

Senere på dagen, kl 16.00, giver kunstnerne en rundvisning og en fortælling om hver deres værker. 

Alle interesserede mødes på Camilla Berners grund Nyhåbsvej 10 i Hørdum kl. 16.00. Her fortæller Camilla om sit kunstprojekt. Herefter går turen til Bedsted, hvor Ronja Svaneborg fortæller, og sidst til fortæller Camilla Nørgård om sit projekt i Vestervig.

Samlet varighed ca. 2 timer.

Tak til Leth Beton, Thisted Cementfabrik, Thyholm Murer A/S, Morup Mølle Vognmandsforretning, Frans Jensen og Sønner samt alle involverede borgerne i de tre byer.

Ronja Svaneborgs Monument for Fremtiden i Bedsted

Camilla Berners Forvandlingskugle i Hørdum

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk