Besøgsmuligheder på plejecentre

I Thisted Kommune er der fortsat mulighed for kontakt mellem beboere på plejecentre og de pårørende enten via videomøder eller visuelt gennem et vindue. En videre åbning af centrene afventer – som anbefalet af KL – en national beslutning.

29-04-2020Nyhed

Enkelte steder i landet bliver der i disse dage åbnet helt op for, at pårørende og beboere på plejecentre kan mødes fysisk på udearealer. Men i lighed med mange andre kommuner følger Thisted Kommune anbefalingerne fra Kommunernes Landsforening, og venter på, at der kommer en nationalpolitisk beslutning om at genåbne plejecentrene yderligere.

Siden besøgsforbuddet blev indført, har det været muligt for beboere og pårørende at snakke over Skype eller Messenger, ligesom alle plejecentre kan tilbyde visuel kontakt. Kontakten foregår typisk gennem et åbent vindue eller via en glasgang, hvor beboer og pårørende kan se hinanden fysisk, men samtidigt holder afstand og kun tale i telefon sammen.

- Vi er fuldt ud klar over, at det kan virke svært, at vi stadig har et forbud mod at besøge vores plejecentre. Jeg forstår godt de pårørendes frustrationer og der er ingen tvivl om, at vi alle gerne ser, at der snarest kommer en afklaring. Men det er den enkelte beboer og personalets helbred, som har vores højeste prioritet, forklarer Ida Pedersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, på baggrund af et møde i udvalget tirsdag eftermiddag.

Hun uddyber:

- Tallene viser lige nu, at vi ikke har beboere eller personale på vores plejecentre, der er testet positiv for COVID-19, og det skyldes blandt andet besøgsforbuddet og dermed vores gode samarbejde med pårørende om, at finde en kontaktform uden at sætte borgernes sikkerhed over styr. Sådan håber vi på, at det forsat kan være.

De seneste undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser bl.a., at dødeligheden af corona er højest, når man er 65+. De tal har DRs Detektor netop påvist holder stik. Derudover har en rapport fra Statens Serum Institut vist, at 1/3 af alle dødsfald med COVID-19 i Danmark er sket på plejecentrene. Kommunernes Landsforening (KL) er derfor også klare i deres anbefalinger, og holder fast i, at kommunerne fortsat bør afvente nationale udmeldinger inden en åbning af plejecentrene.

- Vi følger de anbefalinger, som KL kommer med, men planlægger samtidigt, hvordan vi kan åbne op for besøg, når der nationalt lægges op til dette. Når vi får en melding - så er vi helt klar til det, understreger Tue von Påhlman, direktør for social og sundhed.

Han fortsætter:

- På alle plejecentre er der mulighed for at aftale et besøg, hvor man kan se sin pårørende og enten tale sammen via åbent vindue eller via telefon. På landsplan er der kommuner, der er væsentlig mere restriktive, og at der skal lyde en ros til vores ledere og medarbejdere, der har fundet løsninger for at sikre denne vigtige kontakt mellem beboere og pårørende under meget svære betingelser. Det er under alle omstændigheder fornuftigt, at beslutningerne træffes velovervejet, og at kommunerne går i takt, ligesom det også er sket på skoler og dagtilbud.

Hvis du gerne vil tale med en beboer

I Thisted Kommune er der et besøgsforbud ift. fællesarealer og ift. beboernes boliger. Kontakt kan ske med hensyntagen til det enkelte plejecenters fysiske rammer og de ansattes vurdering af beboernes evne til at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Løsningerne er dermed forskellige fra sted til sted.

Hvis du er pårørende og har et ønske om at komme i kontakt med en beboer, så kontakt plejecentret.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00