Livlig debat om udviklingsplan for Vorupør

Thisted Kommune har i samarbejde med et rådgiverteam som består af Arkitema, COWI, Johansen Skovsted Arkitekter og Destination Lab udarbejdet et oplæg til en samlet udviklingsplan for Klitmøller og Vorupør.

24-02-2020Nyhed

De dele, der særligt vedrører Vorupør, blev præsenteret på et borgermøde torsdag aften på Silicon VØ.

Planen skitserer tre omdrejningspunkter for byens udvikling: Landingspladsen og torvet, Strandgården og klitheden samt Kultur og Fritid omkring den gamle skole, kirke og sportsplads.

Flagskibsprojektet er et havbadehotel med spa og wellness – og 80 værelser. Hotellets nederste etage skal samtidig være en del af byens offentlige rum. Det tænkes opført lige sydøst for havbadet på de tre nuværende p-arealer. Planen opererer med mulighed for yderligere hotelværelser omkring torvet samt alternative overnatningsmuligheder i fiskerbåde og strandhuse.

Der var livlig debat ved borgermødet, der samlede knap 100 mennesker. Særligt ideen om et havbadehotel fik mange til at stille uddybende spørgsmål. Enkelte pegede på, at projektet rammer plet i forhold til det, som mange turister efterspørger. Der blev bl.a. sat spørgsmålstegn ved, om der ville være nok p-pladser. Rådgiverne fra Arkitema understregede, at der er fokus på p-pladser, og planen er dels at udnytte et område ved det nye havbadehotel og dels at etablere p- pladser i hver side af Hawblink.

Langsigtet udvikling af turisme


Den samlede udviklingsplan for Klitmøller og Vorupør tager udgangspunkt i en samlet plan for Vestkysten, som de 11 Vestkystkommer, de tre regioner og en lang række private og offentlige aktører har udarbejdet med støtte fra Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania. Udviklingsplanen sætter retningen for den langsigtede udvikling af turisme og byudvikling med respekt for naturen og stedernes egenart.

Kommunalbestyrelsen får planerne præsenteret på et temamøde tirsdag 25. februar.

Såvel Plan & Miljø samt Erhverv skal sammen med projektets styregruppe, der udover kommunen også består af Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme - arbejde på at justere udviklingsplanerne ud fra de kommentarer og input, der er kommet ved møderne.

I april ventes Kommunalbestyrelsen at vedtage den endelige strategisk-fysiske udviklingsplan for Klitmøller og Vorupør, der samlet betegnes som et af de stærke feriesteder ved Vestkysten.

Projektet er støttet af Realdania.

Herunder kan du se oplægget, der blev præsenteret på mødet i Vorupør:

Der var stor interesse for at deltage i borgermødet i Vorupør torsdag aften, hvor et oplæg til fysisk-strategisk udviklingsplan for byen blev fremlagt. Foto: Thisted Kommune
Der var stor interesse for at deltage i borgermødet i Vorupør torsdag aften, hvor et oplæg til fysisk-strategisk udviklingsplan for byen blev fremlagt. Foto: Thisted Kommune

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00