Genbrug af plast er en hjertesag for Thisted Kommune

Erhverv i Thisted Kommune arbejder proaktivt med at udvikle nye modeller for at genanvende den rene plast. Målet er en gevinst for miljøet – og for samfundsøkonomien

15-01-2020Nyhed

De fleste borgere i Thisted Kommune er efterhånden opdraget til at sortere deres plastaffald i form af flasker, emballage, havemøbler og poser. Der er farvet plast, hård plast, blød plast og klar plast.

Men selv om plastaffaldet kommer til genbrugsstationen, er det i dag en forholdsvis lille del af det, der bliver genanvendt. Og affaldet er sorteret så dårligt, at det oftest kun kan anvendes til produkter som murbaljer og urtepotter.

Men i nær fremtid skal plastprodukterne sorteres i mange flere fraktioner, sådan at flere slags plast kan genanvendes til produkter med en højere værdi end i dag.

- Vi er ved at forberede en analyse af, hvor rent et plastprodukt, vi kan levere fra genbrugspladserne, siger Peter Brandt Larsen, der er konsulent i Thisted Kommunes erhvervsafdeling.

Thisted Kommune samarbejder med andre kommuner i Region Nordjylland i ”Det cirkulære Nordjylland”. Og Thisted Kommune har netop valgt at arbejde videre med plast og cirkulær økonomi i den forbindelse. Det handler om at få det sorteret centralt – det er ikke den enkelte borger, der skal bekymre sig om dette.

- Vi forventer at udvikle modeller for, hvordan vi kan sortere plasten, så den kan blive til en ny råvare med en højere værdi, siger Søren Funder Larsen, sektionsleder i afdelingen for Affald og Ejendomme, Thisted Kommune.

Udfordringen er, at plastprodukter er lige så forskellige som pålæg i en kølemontre i supermarkedet. Der er fx PP, PE, PS og PET.
Nogle former for plast kan genanvendes til fødevare-emballage, andet kan presses og blive til olie, noget kan neddeles og blive til ny plast. Resterende former egner sig bedst til at blive brændt.

Hård plast kan med fordel opdeles i fraktioner efter type som PE, PP og PET. Dermed kan værdien af genanvendelsen blive større.
Hård plast kan med fordel opdeles i fraktioner efter type som PE, PP og PET.
Dermed kan værdien af genanvendelsen blive større.

Ifølge Miljøstyrelsens femårs plan skal al plastaffald inden 2025 sorteres til genanvendelige fraktioner. I 2025 kommer der en ny lov om producentansvar, og det betyder, at danske kommuner i fremtiden skal leve op til nye myndighedskrav fra EU.

Peter Brandt Larsen forventer, at der i fremtiden vil blive brug for at udvikle nye logistikløsninger, der kan håndtere plasten. Han forventer, at der kan laves en manuel test i løbet af foråret.

- Resultatet skal vise, om der er mulighed for at arbejde videre med at udvikle et automatisk sorteringsanlæg, som kommunerne i Nordjylland kan få lov til at teste og demonstrere i løbet af sommeren 2020.

Thisted Kommune forventer i løbet af året at kunne indlede samarbejde med forskellige plastproducenter om forarbejdning af ny granulat på basis af den sorterede plast.

- Målet er at få genanvendt så meget plast som muligt, siger Søren Funder Larsen.

Sidegevinsten er, at genbrugsstationerne kan få indtægt ved at sælge ren, sorteret plast – frem for som i dag at betale høje afgifter på visse typer plast såsom PVC.

Perspektivet er ikke kun en grønnere jordklode men også en mere cirkulær økonomi i affaldssektionen.

- Med vores projekt er vi med til at definere den fremtid, vi kigger ind i med hensyn til at sortere plast, der har en høj værdi – og dermed vil vi kunne opnå en sundere samfundsøkonomi, siger Søren Funder Larsen.

Kontaktinfo

Erhverv
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00

E-mail: erhverv@thisted.dk