Indvielse af Ny Foreningsvej i Klitmøller

En af Klitmøllers skatte ser nu dagens lys. Ny Foreningsvej giver et nyt og spændende stiforløb langs Klitmøller Å tværs gennem byen, og samtidig åbnes adgangen til et areal, der hidtil har været vanskeligt tilgængeligt. På den måde får Klitmøller både et nyt rekreativt område og en sikker skolevej for børnene. Projektet er gennemført som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller og som en del af områdefornyelsen i Thisted Kommune.

23-01-2020Nyhed

Pressemeddelelse bragt i samarbejde med Realdania

Overblik over Ny Foreningsvej i Klitmøller. Foto: Mette Johnsen

Fredag den 31. januar 2020 indvies Ny Foreningsvej i Klitmøller. Dermed åbnes for en knap 1 km lang gåtur langs Klitmøller Å - fra midtbyen til Klitmøller Friskole. Indvielsen foregår på parkeringspladsen ved Spar købmanden, Ørhagevej 71, Klitmøller kl. 15.00, hvor Esben Oddershede, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, sammen med programchef Stine Lea Jacobi, Foreningen Realdania, vil stå for den officielle indvielse. Der vil i forbindelse med arrangementet være en lille forfriskning på pladsen. Efter indvielsen vil der være mulighed for at gå turen i tusmørket og i skæret fra fakler til Klitmøller Friskole.

Med etableringen af Ny Foreningsvej er et stort naturområde midt i Klitmøller nu gjort tilgængeligt for alle, og byen får dermed tilføjet endnu et tilbud om udendørs ophold. Byens rekreative arealer forøges, byens børn får en trafiksikker skolevej, og ikke mindst skabes der endnu bedre muligheder for bevægelse og samvær på tværs af eksisterende veje og stisystemer.

Undervejs på ruten er der etableret forskellige oplevelses- og opholdsmuligheder. Tættest på startpunktet kan man sætte sig og høre vandets rislen i to små overdækkede ”hytter”, der strækker sig hen over vandløbet. Ved Strandfogedvej/Michel Wester-broen finder du ”Rampen”, hvor alle kan komme helt tæt på åens vand. Og endelig skaber Skolebroen ved Klitmøller Friskole både direkte adgang fra Ny Foreningsvej til skolen og åbner samtidig for ophold i broens net, hvor man kan ligge og kigge ned på åen.

Det går godt i Klitmøller

Klitmøller er den by i Thisted Kommune, der vokser mest og den er i en rivende udvikling. Det ses på byens mange byggeprojekter og på det stigende indbyggerantal. Byens borgere har i mange år været aktive medspillere i byens udvikling. Bl.a. står borgerne sammen om udarbejdelsen af en helhedsplan for byen, ligesom ideen til Ny Foreningsvej oprindeligt blev født af en gruppe borgere i byen, der efterfølgende skaffede medfinansiering på 1,6 mio. kr. fra foreningen Realdania.

Navnet Ny Foreningsvej er en direkte reference til ”Foreningsvejen” – den ca. 300 meter lange betonsti langs strandkanten på Klitmøllers Landingsplads ved Ørhage. Foreningsvejen her betegnes af flere i byen som en signaturoplevelse for byen – det er lige netop her, man mødes. Denne popularitet var baggrunden for ønsket om en ny dimension på Foreningsvejen – forbindelsen fra havstokken ind i byen.

Det er tanken, at Ny Foreningsvej er første etape af et sammenbundet, markeret stisystem fra den oprindelige Foreningsvej ved kysten – gennem Klitmøller by langs åen og de ca. 4 km mod øst til Vandet Sø. Ny Foreningsvej er realiseret som led i Realdanias kampagne, Stedet Tæller. Kampagnen støtter bl.a. udvikling og realisering af 15 projekter i kystbyer med henblik på at forbedre kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale strategier, styrke turismen og gøre kystbyerne bedre at bo i – året rundt.

Program for indvielsen fredag d. 31. januar kl 15.00, Spar købmanden, Klitmøller:

1. Velkomst v/formand for Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening, Preben Holler.

2. Indvielsestale v/formand Esben Oddershede, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

3. Indvielsestale v/programchef i Realdania, Stine Lea Jacobi

4. Snoreklip v/Esben Oddershede og Stine Lea Jacobi

5. Gåtur i tusmørket på Ny Foreningsvej til Klitmøller Friskole.

Ny Foreningsvej ved Klitmøller Skole

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk