Genåbning for indendørs besøg

Thisted Kommune kan nu, i stil med resten af landet, igen tilbyde beboere og pårørende at komme på besøg indendørs på plejecentrene, allerede fra torsdag d. 2. juli.

01-07-2020Nyhed

Allerede fra imorgen, torsdag d. 2 juli, kan du igen komme indenfor på plejecentrene i kommunen. Det kan du, fordi Sundheds- og Ældreministeriet som et led i den gradvise genåbning af samfundet (fase 2) har besluttet at lempe restriktionerne og forbuddet mod besøg indenfor. Dermed kan stort set alle landets plejecentre igen tage imod besøg fra pårørende indendørs. 

 - Det glæder mig, at vi nu åbner helt op for besøg igen, på vores kommunale plejecentre. Selvom vi i lang tid har tilbudt både videomøder og i den seneste tid også udendørs besøg i pavillioner og lignende, er der nogle af vores borgere, der stadig har savnet at kunne tage imod pårørende i deres egne lejligheder. Det giver alt andet lige en lidt større følelse af privatliv. Det kan de nu igen, fortæller Ida Pedersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget. 

Fortsat aftalte besøg med retningslinjer

Det bliver fortsat med en række restriktioner og under hensyn til de sundhedsfaglige retningslinjer, at besøgene kan foregå indendørs. Det betyder, at du fortsat vil skulle følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og eventuelle retningslinjer, som kan være indført på hvert plejecenter. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så kontakt lederen for det plejecenter, du gerne vil besøge. Dit besøg skal desuden fortsat aftales med personalet på forhånd. 

- Vi er jo stadig i den situation, at corona er en udfordring for vores samfund. Det har vi set for nyligt, med smitten som dukker op og spreder sig igen, eksempelvis i Hjørring. Derfor vil vores personale også stadig anvende værnemidler, og vi skal efterleve de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen kommer med samt de retningslinjer, som vi lægger ud til hvert plejecenter fra forvaltningens side, forklarer Tue von Påhlman, direktør for social og sundhed. 

I Thisted Kommune har der siden coronapandemien startede i marts, været et lavt antal af smittede. I sidste uge kunne man derfor også åbne op for indendørs besøg på kommunens bosteder og i bofællesskaberne på socialområdet. 

 - Selvom vi nu har åbnet for indendørs besøg, både på socialområdet og på plejecentrene, håber vi naturligvis på, at antallet af smittede forbliver lavt. Det er netop også derfor, at vi holder fast i retningslinjer, værnemidler, og at skulle aftale besøgene på forhånd, så personalet er forberedte. Det gør vi selvfølgelig for at undgå et udbrud eller at sprede en eventuel smitte videre. Derfor håber vi naturligvis også på, at besøgende vil huske at overholde de forskellige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om at holde afstand, spritte af og så fremdeles, afslutter Tue von Påhlman.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00