Fuld fart på det nye sundhedshus i Hanstholm

I løbet af de kommende uger begynder de første håndværkere at rykke ind i den gamle rådhusbygning i Hanstholm. Processen med at omdanne rammerne til at rumme topmoderne faciliteter og gøre sundhedshuset til virkelighed går dermed i gang.

22-06-2020Nyhed

Forsiden af det kommende sundhedshus i Hanstholm

Det kommende sundhedshus bliver et centrum for sundhed i Hanstholm, for huset kommer både til at rumme læger, sygeplejeklinik, faciliteter til træning og rehabilitering, samt mulighederne for at holde sundhedssamtaler. Samtidigt vil der komme nye lokaler, som de lokale foreninger kan benytte til for eksempel at holde bestyrelsesmøder eller klubarrangementer.

Siden at Kommunalbestyrelsen trykkede på speederen i april sidste år, og sagde ”Sæt i gang!” til projektet, har byggeudvalget bag det kommende sundhedshus arbejdet hårdt. Der har været en række dialogmøder med de fremtidige brugere af huset, herunder læger, borgere og virksomheder i området, alt imens plantegningerne over bygningen er blevet justerede. Senest er en række aftaler med lokale entreprenører også ved at falde på plads, sådan at så meget som muligt af arbejdet bliver lavet af lokale håndværkere.

Lys og liv i rådhusbygningen igen

To af medlemmerne af sundhedshusets byggeudvalg, der desuden er de respektive formænd for Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, er begge glade for at processen er startet. Esben Oddershede forklarer:
- Det glæder mig, at der nu bliver liv i rådhuset i Hanstholm igen og at bygningen bliver brugt til noget rigtigt fornuftig. Der kommer til at være lys, lyd og liv bag rådhusets gamle vægge i de næste mange måneder, imens vi omdanne lokalerne til at rumme alle de faciliteter som de forskellige faggrupper får brug for. Ombygningen af det gamle rådhus kommer selvfølgelig til at tage noget tid, men resultatet bliver helt sikkert værd at vente på og så er det kun glædeligt, at arbejdet så vidt muligt bliver udført af lokale håndværkere.

Ida Pedersen uddyber:

- Det er vigtigt med lokale sundhedstilbud i nærområderne. Der kommer igen læger i Hanstholm, og dermed tæt på borgerne i den nordligste ende af Thy. Noget af det gode ved sundhedshuset i Hanstholm bliver derfor også, at vi samler forskellige faglige eksperter sammen, sådan at de får nemmere ved at samarbejde på tværs. Samtidigt bliver det nemmere at komme til for eksempel en sundhedssamtale om kost eller rygestop, når de bor dør om dør med lægen, som man måske alligevel skal besøge ind imellem. Vi håber også på, at det i fremtiden bliver attraktivt for læger under uddannelse at vælge Hanstholm sundhedshus.

Derudover vil der blive set på nye former for tæt samarbejde og dialog som Sundhedshuset giver mulighed for mellem lægerne, de kommunale sundhedstilbud, sygeplejeklinikker og Region Nordjylland samt overgangen fra sundhedstilbud til foreningslivet.

Næste skridt

Samtidig med, at bygningen bliver gjort klar til renovering, foregår der en proces med en endelig tilretning af projektet. Dette skyldes, at licitationsresultatet lå højere end forventet. Esben Oddershede forklarer:

- Projektet er støttet med 11,7 mio. kr. af den pulje Sundheds - og Ældreministeriet bevilgede i 2019. De tilbud, vi indtil nu har fået ind på projektet, ser ud til at ligge lidt højere, end vi i første omgang har budgetteret med. Men vi har haft en god indledende snak med de forskellige tilbudsgivere, og de er med på at finde løsningerne, hvor vi kan. Det endelige resultat bliver derfor rigtigt godt, det er jeg slet ikke i tvivl om, også selvom vi lige må skære en hæl eller hugge en tå af det samlede projekt.

Det er målet, at det nye sundhedshus står klar i marts, 2021.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00