Nørbygård bliver til privat tilbud

Thisted Kommune har opsagt driftsaftalen med alkoholbehandlingscentret og forsorgshjemmet Nørbygård. Aftalen udløber derfor ved udgangen af 2020, men samarbejdet fortsætter med Nørbygård som et privat tilbud, hvor KFUMs Sociale Arbejde i Danmark overtager bygningerne.

03-06-2020Nyhed

På Nørbygård i Hanstholm tilbyder man intensiv døgnalkoholbehandling og efterbehandling samt forsorgsarbejde under Servicelovens §110 – dette er tilbud til hjemløse eller funktionelle hjemløse, som for en kort periode kan have brug omsorg og stabilisering i et rusfrit miljø. Her vil beboerne også fremadrettet kunne visiteres under selvmøder-princippet. Fra 2021 vil Nørbygård høre under paraply-organisationen KFUMS Sociale Arbejde i Danmark, men blive drevet under fondsbestemmelse og med en overordnet bestyrelse.

Thisted Kommune har nemlig i flere år kunne tilbyde ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug i rusmiddelteamet på Korsgade og Munkevej i Thisted, hvilket også betyder, at de faste pladser på Nørbygård ikke har været udnyttet fuldt ud af Thisted Kommune. Samtidigt er der sket lovændringer, hvilket alt sammen medfører, at driftsaftalen med Nørbygård opsiges.

- Vi har været rigtig godt tilfredse med samarbejdet med Nørbygård og den behandling, som har fundet sted der, men reglerne omkring rammeaftalebestemmelserne i Region Nordjylland er blevet sådan, at man ikke kan have en driftsaftale med en selvejende institution, som udbyder sundhedslovsydelser som døgnalkoholbehandling, forklarer socialchef Jan Bendix.

Han uddyber:

- Men vi er virkelig glade for, at Nørbygård fortsætter og at KFUMS Sociale Arbejde overtager bygningerne så tilbuddet kan bevares. Borgere i Thisted Kommune vil også fremadrettet have muligheden for at komme i behandling for alkoholmisbrug på Nørbygård, ligesom det er tilfældet for borgere i alle andre kommuner.

Det vil være KFUMs Sociale Arbejde i Danmark, som ejer bygningerne og Nørbygård lejer sig ind som et privat tilbud. Her vil bl.a. Thisted Kommune så kunne købe sig ind på pladser til alkoholbehandling eller forsorgspladser.

Leder af Nørbygård, Lene Drejer, er glæder sig over, at det er lykkedes at lave en god aftale med Thisted Kommune om, at bygningerne bliver opkøbt og at Nørbygård kan drive tilbuddene videre på private vilkår:

- Det er en god aftale vi har lavet ved, at KFUMs Sociale Arbejde i Danmark overtager bygningerne. Det betyder, at vi kan fortsætte arbejdet med de tilbud, vi allerede har. Hvis kommunen i fremtiden har et behov, så vil vi naturligvis også stå til rådighed og samarbejde om det fremover.

Fakta

Nørbygård råder over 14 forsorgspladser og 12 til døgnalkoholbehandling. Nørbygårdcentret rummer et forsorgshjem efter servicelovens §110 samt et tilbud om døgnalkoholbehandling efter sundhedslovens §141. Herunder hører efterbehandling. Nørbygård har desuden et rigt og veludbygget ædru-netværk via Nørbygård foreningen, som findes i fem store jyske byer.

Aftalen med Nørbygård udløber med udgangen af 2020, efter at Kommunalbestyrelsen vedtog opsigelsen den 25. februar, 2020. Thisted Kommune overtog driften i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.

Kontaktinfo

Handicap og Socialpsykiatri
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20
E-mail: social@thisted.dk