Saml affald og modtag en donation til din forening

Thisted Kommune er med til at holde naturen ren og støtte op om de lokale foreninger i Thy under projekt "Ren natur".  De lokale foreninger, som deltager, bliver belønnet med 3000 kr. for at samle affald i naturen.

06-05-2020Nyhed

Sundby Thy IK var en af seks foreninger som samlede ind for Ren Natur i 2019
Sundby Thy IK var en af seks foreninger som samlede ind for Ren Natur i 2019

Thisted Kommune er blandt de mange kommuner i landet, som deltager i projektet Ren Natur i samarbejde med Hold Danmark Rent og Naturstyrelsen. De lokale foreninger som får tildelt en rute, modtager en donation på 3.000 kr. som er sponsoreret af "Hold Danmark Rent"s sponsorer.

I 2019 deltog seks foreninger og 96 frivillige, som tilsammen samlede 54 sække og 540 kilo affald op i naturen. Mon ikke, at tallene for 2020 kan blive ENDNU bedre ?


Ruterne

I Thisted Kommune er der udpeget otte ruter, med fokus på kystnære ruter. Ruterne er udpeget på steder, hvor der tidligere er registreret affald i naturen. Fire ud af de otte ruter er på Naturstyrelsens arealer.

For at ansøge om en rute, skal hver forening registrere sig på https://rennatur.org/thistedkommune/. På denne hjemmeside kan ruterne ses og der findes yderligere information, f.eks. hvilken tidsperiode ruterne kan gås. Thisted kommune sørger for det praktiske udstyr til indsamlingen og opsamlingen af det affald, som foreningerne finder på ruterne.

OBS på corona-smitterisiko

Alle indsamlingsaktiviteterne i 2020 skal naturligvis foregå under at tage hensyn til de gældende retningslinjer for at hindre en spredning af corona-smitte. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke arrangeres indsamlinger før efter den 15. maj og med maksimalt 10 personer. Desuden skal der holdes minimum to meters afstand til hinanden. Det kan være en god ide at medbringe håndsprit på ruterne, da der kan være langt mellem håndvaske og wc'er.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00