God dialog med håndværksmestre om byggeregler

Thisted Kommunes Team Byg holdt fyraftensmøde om BR18

06-03-2020Nyhed

"Brand- og konstruktionsklasser, indsatstaktisk traditionel og præaccepterede løsninger.". Det nye bygningsreglement, BR18, indeholder mange tekniske begreber.

Men Thisted Kommunes Team Byg står klar til at hjælpe med at vejlede håndværksmestre om de forskellige udfordringer, der kan opstå, når de skal søge om byggetilladelse.

- Kommunen må ikke længere udføre brand- og konstruktionsteknisk byggesagsbehandling, men vi er interesseret i, at det går godt for jer. Vi vil derfor gerne i forhåndsdialog med jer.

Sådan lød det fra Kim Daniel Larsen, sektionsleder i Byg og Byfornyelse, da han bød velkommen til de 21 håndværksmestre, der torsdag valgte at bruge et par timer efter fyraften på at tage imod en invitation til et møde i Hurup.

Byggesagsbehandlerne Iben Karlsen og Michael Mariager Klit holdt et oplæg om BR18 med konkrete eksempler på, hvad en byggetilladelse kræver af dokumentation – fra den simple carport til det komplicerede erhvervsbyggeri.

Fra i år er der krav om at bruge en certificeret rådgiver, så snart der er tale om en brand- eller konstruktionsklasse på 2-4, hvilket ofte vil være tilfældet.

Byggesagsbehandlerne gav tip til hjemmesider, hvor håndværksmestrene ved hjælp af få klik kan få adgang til overskuelige informationer om bygningsreglement og endda en liste over certificerede rådgivere.

Efter mødet var der meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

- Vi fik en fornemmelse af, hvor meget der skal til. Det var klart og præcist – fin information, lød det fra Ricky Larsen, Hurup Murerfirma.

Ricky Larsen, der har 24 års erfaring i byggebranchen, har mærket en forandring i kontakten med Thisted Kommune som myndighed de senere år.

- Personligt har jeg oplevet, så fantastisk smidige I er. Det er godt gået af en offentlig institution, sagde han.

Der er planlagt et lignende oplæg for rådgivere i nær fremtid.

Cirka 20 håndværksmestre deltog i mødet, hvor der udover konkrete oplæg om bygningsreglementet også var tid til en lille snak på kryds og tværs.
Cirka 20 håndværksmestre deltog i mødet, hvor der udover konkrete oplæg om bygningsreglementet også var tid til en lille snak på kryds og tværs.

Håndværksmestrene fik også en skriftlig vejledning med hjem.
Håndværksmestrene fik også en skriftlig vejledning med hjem.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk