I Thisted Kommune følger vi regeringens anbefalinger og lukker for en række funktioner

Vi følger regeringens anbefalinger og er i gang med at sende så mange medarbejdere som muligt hjem, mens vi opretholder de vitale funktioner og beredskabet på områder med sundhed, pleje og omsorg. Disse funktioner fortsætter, men vi lukker for besøg fra pårørende og andre udefrakommende på sundheds- og ældreområdet for at forebygge en smittespredning til udsatte grupper.

13-03-2020Nyhed

- Det betyder, at som udgangspunkt bliver de områder, som kan lukkes, også bliver lukket, mens en række vitale områder fortsætter med beredskab og så meget personale, som det er muligt, udtaler Ulrik Andersen, kommunaldirektør i Thisted Kommune.

På de vitale områder vil der i vid udstrækning være tale om et beredskab, så man må forvente, at der ikke kan leveres samme mængde og type af service som under normale omstændigheder.

Vitale områder

De vitale områder er i vid udstrækningen indenfor social- og sundhedsområdet, og herunder ældreområdet. Det betyder, at blandt andet plejehjem og hjemmeplejen, madservice, sociale botilbud med mere fortsat er i drift og med det personale, som beredskabet giver mulighed for. Men på bl.a. ældrecentrene og i botilbuddene vil besøg fra pårørende ikke være muligt, for at begrænse risikoen for smittespredning til udsatte grupper.

Der er tale om områder, hvor situationen ændrer sig løbende og derfor kan områderne ændre sig.

Øvrige områder


Affald og dagrenovation: der indsamles dagrenovation som normalt, ligesom Genbrugsekspressen afhenter affald som normalt. Opdateret fredag kl 13.00: Genbrugscentrene er lukkede men 24-7 ordningen kører fortsat.

Dagtilbud: OPDATERET TORSDAG KL. 15.00
Som skrevet ud til forældre vil der KUN være et nødberedskab for de forældre der har et behov med baggrund i et samfundskritisk behov. Med dette menes medarbejdere inden for fx beredskab, social,- sundhed og ældreområdet og hvor opgaverne er vitale for borgerne og hvor forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.

I bedes skrive til dagtilbud@thisted.dk såfremt der er behov for pasning. I skal ikke kontakte jeres eget Dagtilbud. Vi tager herefter kontakt i forhold til planlægning af pasningstilbud.

Samtidig opfordrer vi til, at i skriver så tidligt som muligt og senest kl. 12:00 dagen før det aktuelle behov. Forældre vil herefter og senest kl. 15:00 samme dag, få besked om hvor deres barn skal passes i Thisted Kommune. Man kan også ringe direkte til administrationen: 99 17 22 99.


Ældrecentre og botilbud: OPDATERET FREDAG KL 13.00
Ældrecentrene og vores botilbud er fortsat lukkede for besøg fra pårørende. Læs mere her

Skoler: elever i skoler og undervisningstilbud har allerede mange steder valgt at blive hjemme, og der arbejdes med mulighederne for fjernundervisning. Skolerne lukkes officielt fra mandag 16. marts.

Øvrigt: Sundhedspleje og Tandplejen er lukket, men der vil være åben på telefonen, hvis der er behov for at henvende sig om akutte tandskader. Myndighedsopgaver ved beredskabet for udsatte børn og evt. udrykninger, fortsætter som hidtil men administrative opgaver af medarbejdere, der arbejder hjemme. Rådhuset i Thisted, administrationsbygningen i Hurup og Jobcenter Thisted er lukket for personlig fremmøde.

Politiske møder: Alle møder i de politiske fagudvalg, i økonomiudvalget samt råd og nævn aflyses indtil den 30. marts. Dagsordener til de planlagte møder i de politiske udvalg vil blive offentlige tilgængelige på Thisted Kommunes hjemmeside og punkterne vil blive behandlet politisk, når det atter er muligt.

Akutnumre


Det er begrænset bemanding i administrationen og der er oprettet en række akutnumre. Du skal skal derfor bruge de nedenstående telefonnumre for at komme i kontakt med os. Vi håber på forståelse for, at der kan være ventetid på telefonerne.

Social og Sundhedsforvaltning


Socialafdeling 99171934
Socialafdeling 99171935
Sundhed og Ældre 61189077


Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Drift og Anlæg 23387680
Plan og Miljø 99172272
Beskæftigelse - Jobcenter 99174132
Beskæftigelse - Ydelser 99172363


Børne- og Familieforvaltning

Borgerservice 99171881
Dagtilbud 99172299
Kultur 99172800
PPR 99174187
Undervisning og Fritid 99172450
Administration 99172464/99172463
Myndighed 99172473
Kronborg 99174175
Sundhedsplejen 99172031/99172030
Tandplejen 99172885/61205626
Huset 24525968

Center for Økonomi- og Løn

Økonomi - 30139334
Løn - Personale 24975493

Ledelsessekretariatet

Sekretariat og HR Arbejdsmiljø 99171800
Kommunikation - 99171815

Vi vil løbende give information som situationen udvikler sig, hold derfor øje med både www.thisted.dk og Facebook.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00