Budget 2021 på plads

En enig kommunalbestyrelse har tirsdag den 6. oktober godkendt budgettet for 2021. De økonomiske rammer for det kommende år er dermed på plads, og det bliver et budget, hvor børn, unge, familier og ældre er i fokus. Samtidigt er det et budget med et solidt økonomisk grundlag for både borgere og erhvervsliv.

07-10-2020Nyhed

Med afsæt i budgetforliget, som Kommunalbestyrelsen tidligere på måneden blev enige om, er der tirsdag den 6. oktober 2020 sat et punktum for de økonomisker rammer i 2021. 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen er således enige om at skabe en rettidig udvikling af velfærdsområderne i Thisted Kommune. Samtidigt er det et budget, hvor både en nedgang i befolkningstallet og dermed en ændret demografisk regulering, også er tænkt ind.

Borgmester Ulla Vestergaard er glad for, at man i Kommunalbestyrelsen alle har taget ansvar for budgettet i 2021 og de følgende år:

- Vores forlig under overskriften ”Det gode hverdagsliv i Thisted Kommune” sætter rammen for det, som vi alle sammen er enige om. Derfor er jeg utroligt glad for, at alle i Kommunalbestyrelsen også har taget et medansvar for økonomien i Thisted Kommune og nu samlet har stemt for det nye budget for 2021 og de kommende overslagsår.

Børn og unge såvel som ældre og familier bliver prioriterede


I budgettet er der taget afsæt i de analyser for henholdsvis børne- og ungeområdet samt for social- og ældreområdet, der blev lavet i 2020. Forligsparterne er enige om, at der på sundheds- og ældreområdet skal laves en plan for de kommunale plejeboliger, der skal imødekomme den ændrede demografiske sammensætning. Planen skal derfor sikre, at vi har de rigtige tilbud til fremtiden. Plejeboligplanen skal laves i 2021 og ligge et langsigtet perspektiv på udviklingen af ældreområdet.

På børne- og familieområdet er forligsparterne enige om, at der skal starte en dialog med de områder, der er særligt udfordret med faldende børnetal og det med henblik på at finde løsninger, der både er til gavn for lokalområderne og samtidig er fagligt og økonomisk bæredygtige. Desuden bliver det dannet et rådgivende udvalg, et såkaldt §17, stk. 4-udvalg, som aktivt skal arbejde med en række anbefalinger til, hvordan kommunens fremtidige, økonomiske- og faglige bæredygtige folkeskole ser ud.

Udover de prioriterede områder indeholder budgettet også en række tiltag, som handler om nye projekter eller en større eller bedre indsats på nogle kendte områder. Kommunalbestyrelsen er derfor enige om, at man i 2021 vil
  • fremrykke renoveringen af Søbadet i Thisted
  • udvide pasningsordningen for pasning af barn i eget hjem til at gælde for 0-6 år
  • undersøge den fremtidige fysiske placering af Kommunikationscenter Thisted (KTC) og Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)
  • lave en målrettet indsats for at øge digitaliseringen i Thisted Kommune til gavn for effektiviteten og arbejdsmiljøet. Dette på baggrund af det sidste halve års corona-situation, samt implementeringen af Office 365.
Du kan læse budgetforliget fra den 25. september 2020

Du kan også læse referat fra Kommunalbestyrelsens møde

Du kan desuden se Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet (2. behandlingen) på https://thisted.public-i.tv/core/portal/home fra onsdag den 7. oktober 2020.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00