Særlov i corona-tiden: Selvstændige kan søge om sygedagpenge trods afslag

Frem til den 1. november kan selvstændigt erhvervsdrivende, der tidligere har fået afslag på en ansøgning om sygedagpenge, søge igen med tilbagevirkende kraft.

13-10-2020Nyhed

Foto af Thisted Kommunes facade

Coronasituationen har været hård ved store dele af erhvervslivet, og det har fået Folketinget til at stemme en masse forskellige hjælpepakker og særlove igennem.

Én af dem handler om selvstændige erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge.

Den giver selvstændige erhvervsdrivende ret til at genansøge om sygedagpenge, hvis de har fået afslag i perioden fra den 1. marts 2020 til den 31. august 2020 på grund af det såkaldte beskæftigelseskrav.

Fraviger fra de normale regler
Normalt fungerer det sådan, at selvstændige erhvervsdrivende kun kan få sygedagpenge, hvis de kan dokumentere, at de har arbejdet i en tilstrækkelig grad i virksomheden i en bestemt periode.

Kravene lyder normalt, at den selvstændige erhvervsdrivende i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i et væsentligt omfang – også den seneste måned før fraværet.

Et væsentligt omfang vil sige, at man skal have haft en ugentlig arbejdstid på mindst 18,5 timer.

Men på grund af situationen med coronavirus har Folketingets partier altså valgt at fravige disse regler.

Ansøgninger er med tilbagevirkende kraft

Alle selvstændige erhvervsdrivende, der har fået afslag på sygedagpenge i perioden fra den 1. marts 2020 til den 31. august 2020, fordi de ikke har arbejdet nok i virksomheden under coronakrisen, kan nu ansøge igen.

Denne her gang vil reglen om, at man skal have arbejdet mindst 18,5 timer i virksomheden i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder, ikke gælde.

Der skal heller ikke fremlægges dokumentation for, at din virksomhed har oplevet ordrenedgang eller lukning på grund af situationen med covid-19.

Du skal dog have dokumentation for din sygdoms karakter og omfanget af fraværet.

Alle genansøgninger om sygedagpenge vil være med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du i princippet kan få udbetalt sygedagpenge helt tilbage til den 1. marts 2020, hvis du kan bevise, at du har været fraværende i perioden på grund af sygdom.

Særloven er tidsbegrænset, og retten til at genansøge om sygedagpenge udløber den 1. november.

Kontaktinfo

Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 17
E-mail: jobcenter@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag – onsdag
09.00-14.00

Torsdag

09.00-16.30

Fredag

09.00-13.00

Telefontider:

Telefontiderne følger Thisted Kommunes og er som følger:

Mandag, tirsdag og onsdag - 8.00-15.00

Torsdag - 8.00-17.00

Fredag - 8.00-13.00