Kaotiske tilstande på genbrugscentre i Thy

24/7-ordningen virkede ikke optimalt på de store helligdage. Thisted Kommunes genbrugscentre opfordrer borgerne til at bruge sorteringsguiden i appen Affald Thy

08-04-2021Nyhed

Genbrugsplads med orange og grønne containere.
På genbrugscentret i Thisted kan borgerne aflevere næsten alt døgnet rundt. De gule containere er tilgængelige, når personalet har fri. I appen Affald Thy kan man finde en sorteringsguide, så affaldet kan komme det rigtige sted hen.

Mange thyboer har benyttet påskehelligdagene til at rydde ud i garager, haver, skure og opmagasineringsrum.

Det har de mærket på genbrugscentrene i Thisted og Hanstholm, hvor der er åbent 24/7 – døgnet rundt alle ugens dage.

Langfredag og påskesøndag har centrene været ubemandede, og det har desværre medført, at nogle borgere har undladt at sortere storskraldet i de rigtige sektioner – eller blot efterladt det ved siden af en lukket container.

- De fleste gør det rigtig godt, men vi har desværre fundet murbrokker, farligt affald og plastik på helt forkerte steder, fortæller André Klittenberg, der er fællesformand for personalet på genbrugscentrene, der må bruge to-tre dage på at rydde op på de forskellige bunker af usorteret eller blandet affald.

Sorteringsguide fra A-Z
André Klittenberg opfordrer borgerne til at bruge den sorteringsguide, der findes i appen Affald Thy – den app, der bruges som nøgle til genbrugscentret uden for bemandet åbningstid.

I sorteringsguiden kan man søge på hvad som helst – fra bilakkumulatorer til blyindfattede ruder og flamingokasser. Og straks få at vide, hvilken kategori affaldstypen hører under.

- Hvis man er i tvivl, er sorteringsguiden et rigtig godt redskab. Alternativt kan man være heldig at møde en af de borgere, der er mere erfaren med affaldssortering – og som man kan spørge, lyder rådet fra André Klittenberg.

Når borgerne griber til den lette løsning – og for eksempel smider plastsække i kategorien ”aviser og ugeblade” eller flamingo i papsektionen - kan det medføre, at containerens indhold ikke kan genanvendes.

Hvis borgere bevidst lavere grove fejl i affaldssorteringen, risikerer de at skulle betale et gebyr. Men i Thisted Kommune vil vi hellere appellere til den samfundsbevidste tænkning.

God sortering=god genanvendelse
- God sortering giver god genanvendelse, og det er godt for miljøet, pointerer Flemming Christensen, leder af sektion Affald og Ejendomme, Thisted Kommune.

De fleste typer affald kan afleveres i 24/7-ordningen, og sidste år blev de orange containere endda flyttet, sådan at der er to rækker af containere, som man kan køre mellem i sin bil – og aflevere til højre og venstre.

Kun farligt affald og eternittagplader kan ikke afleveres uden for betjent åbningstid.

Genbrugscentrene i Hanstholm og Thisted har åbent døgnet rundt hele året, og der er personale til stede næsten hver dag. Kun fem dage er centrene ubemandede. Næste gang er til pinse.

Kontaktinfo

Affald og Ejendomme
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon 99 17 21 57
E-mail: teknisk@thisted.dk