Der er uddelt penge til lokale og udviklende projekter

En vil være vildest. En anden vil plante buske for at lokke sommerfugle til, og yderligere tre vil i gang med helhedsplaner for deres byer og lokalområder om bosætning og udvikling.

23-08-2021Nyhed


Vorupør Borgerforening er en af fem foreninger, der netop har modtaget penge til at udarbejde en helhedsplan for byen. 

Fem nye udviklingsprojekter i Thy har netop modtaget støtte på samlet 250.000 kroner fra Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF), som igen i år uddeler penge til projekter, der støtter den lokale udvikling.
Du kan læse mere om LUF her.

Samarbejde og nytænkning i højsædet

I denne runde er der især givet støtte til ansøgere som vil udarbejde helhedsplaner, der sætter retning på områdets udvikling, og som bidrager til en øget bosætning i en by eller et område. Og i uddelingen er det prioriteret at støtte projekter med kreativt og nytænkende indhold, som er afsendt eller støttet af den lokale borgerforening. Endelig er projekt- og klyngesamarbejder mellem landsbyer og foreninger også prioriteret.

De fem projekter der hver modtager 50.000 kr. er:
1. Foreningen Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig: Udarbejdelse af helhedsplan.
2. Vorupør Borgerforening: Udarbejdelse af helhedsplan.
3. Koldby Borger- og Erhvervsforening: Udarbejdelse af helhedsplan.
4. Ydby Håndværker- og Borgerforening: Udarbejdelse af en helhedsplan under mottoet ”Ydby – den vildeste landsby i Thy”.
5. Lokalrådet Nors, Tved og Øster Vandet: Konsulenthjælp/landskabsarkitekt til beplantningsplan.

Gang i en ny runde
LUF har i år valgt at give fuld støtte til de udvalgte projekter for at sikre, at de gennemføres og har derfor også fravalgt projekter i forårets ansøgningsrunde. Men som noget nyt har de valgt at overføre en række af de projekter til næste uddelingsrunde her i efteråret og vil genvurdere dem i forhold til evt. nye ansøgninger.
I alt havde 13 projekter søgt støtte.

Der er nu 250.000 kr. tilbage i den samlede pulje til uddeling i anden runde i efteråret. Dertil skal lægges over-skud fra de foregående år. Det er ikke uddelte penge eller penge til projekter, der ikke er realiseret. Det drejer sig p.t. om ca. 60.000 kr. Foreningerne, som modtager pengene, har et år til at realisere deres projekt.
Efterårets ansøgningsrunde løber frem til 1. oktober 2021.
Temaet er ”grønt” og projekterne skal handle om udeliv og natur. Læs hvordan du søger her.

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk