Anden etape af Center for Sundhed og udbygningen af Thy Hallen er nu sat i ”søen”.

Arbejdet med at skabe et nyt Center for Sundhed og en udbygning af Thyhallen skrider fremad. Fire teams bestående af entreprenører og rådgivere skal nu give tilbud på at udføre den næste etape af det omfattende byggeri.

10-02-2021Nyhed

Første etape er godt i gang, og en ny aktivitetshal samt et spring- og motorikcenter begynder i øjeblikket at tage form vest for Thy Hallen.

Anden etape, som indebærer en større ombygning af Thy Hallen, samt nybyggeri af et Center for Sundhed, er nu i udbud. Etapen bliver støttet af Lokale- og Anlægsfonden, som også har bidraget til at udvikle projektet. 

Blandt i alt ni ansøgere, har projektets styregruppe nu udpeget de fire teams, der skal have mulighed for at byde ind på anden etape. Anden etape kommer blandt andet til at omfatte:

• det nye Center for Sundhed
• en gennemgribende ombygning af det nuværende foyerområde i Thy Hallen
• nye og ombyggede omklædningsfaciliteter

samt arbejdspladser for de kommunale sundhedsmedarbejdere.

Fire teams afgiver tilbud

Etapen skaber derfor blandt andet sammenhængende faciliteter, som styrker det kommunale sundhedsarbejde og samarbejdet med
foreningslivet, for at sikre livslang sundhed for Thisted Kommunes borgere.

De fire udvalgte teams består af entreprenørfirmaer og dertil knyttede rådgivere. De har nu frem til april til at lave deres tilbud. Tilbuddet bliver vurderet og forhandles derefter med Thisted Kommune, med henblik på at udvælge det mest fordelagtige tilbud.

Når projektets styregruppe har valg tilbuddet udpeget en vinder blandt de 4 tilbudsgivere, vil det vindende tilbud blive sendt til Kommunalbestyrelsen for videre behandling. Det vindende team vil derefter kunne begynde at finde håndværkere og leverandører, som skal medvirke til at udføre de mange forskellige opgaver.

- I projektets styregruppe glæder vi os over interessen fra firmaer, for at byde ind på anden etape af projektet. Vi har haft nogle dygtige og kvalificerede ansøgere at vælge mellem, hvilket lover godt for det videre forløb og realisering af projektet, forklarer Esben Oddershede, der er formand for projektets styregruppen. 

Styregruppen arbejder desuden på tværs af flere politiske udvalg og forvaltningsområder.

De fire udvalgte teams er:

  • Entreprenør Jørgen Friis Poulsen A/S med underrådgiverne Arkitema A/S & Cowi A/S
  • Entreprenør Jacobsen og Blindkilde A/S  med underrådgiverne CUBO Arkitekter A/S og Niras A/S 
  • Entreprenør Jens Jensen Murer/Entreprenør A/S med underrådgiverne GPP Arkitekterne og Sweco Danmark A/S
  • Entreprenør TL Byg med underrådgiverne Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S og Frandsen & Søndergård K/S

Fakta

Siden 2016 har Thisted Kommune samarbejdet med bl.a. Thy Hallens brugere, personale, kommunale sundhedstilbud og mange andre interessenter om at lægge planerne for at udvikle Thy Hallen, som hen ad vejen også er kommet til at omfatte et nyt Center for Sundhed.

Projektets styregruppe består af: udvalgsformand Esben Oddershede, udvalgsformand Ida Pedersen, udvalgsformand Peter Larsen, direktør Lars Sloth, direktør Mogens Kruse Andersen, drifts- og anlægschef Ejgil Haurum, sundheds- og ældrechef Anne Fink, projektleder Ole Jørgensen, projektleder Tommy Lind og bygherrerådgiver Erik Rønde Andersen.

Det er planen, at 2. etape af byggeriet skal foregå i perioden fra primo/medio 2022 til medio/ultimo 2023.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00