Nu kan du skrive dit barn op til vuggestuen i Rolighed

I den nyetablerede vuggestue er der tænkt i åbne rum, lys og nytænkning, der møder både børnenes, forældrenes og personalets behov.

02-01-2021Nyhed

Et barn sidder smilende i en sandkasse

Vuggestuen i Rolighed er klar til at modtage børn pr. 6. april 2021.

Opskrivning kan ske fra den 4. januar 2021 kl. 10.00 og skal ske via den digitale selvbetjeningsløsning:

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=thisted&k=787

Pladsanvisningen kan kontaktes via e-mail på dagtilbud@thisted.dk eller telefon: 99 17 22 99.

Der visiteres ud fra følgende retningslinjer:
1. Særlige hensyn på baggrund af vurdering fra fagpersonale
2. Behovsdatoen. Hvis flere har samme behovsdato, visiteres efter punkterne 3, 4 og 5
3. Søskendefordel. Søskende, der får min. 6 måneder sammen i samme dagtilbud, tilgodeses. Hvis flere har søskendefordel, visiteres efter punkterne 4 og 5
4. Gamle regler. Hvis ansøgning modtaget senest 31/12-18: ældste barn først. Hvis flere børn er lige gamle, visiteres efter punkt 5
5. Nye regler. Hvis ansøgning modtages tidligst 1/1-19: barnet med det tidligste ansøgningstidspunkt først

Der vil ligeledes kunne tages hensyn til sammensætningen af børnegrupper i det konkrete dagtilbud, i forhold til alder, køn, m.v.

Vuggestuen er normeret til 18 børn. Vi har vurderet, at i en nyopstartet vuggestue, er tryghed for det enkelte barn og familien meget vigtigt.

Vi har valgt at indskrive i 3 moduler med 14 dages mellemrum grundet respekten for gruppedynamik og relationsdannelse. Der visiteres således 6 børn pr. 6. april 2021, 6 børn pr. 19. april 2021, og 6 børn pr. 1. maj 2021.

Et nytænkt børnehus
I processen med byggeriet af det nye børnehus ved Rolighed er der hentet mange gode input fra både bygningsfaglige personer og ikke mindst fra pædagogfaglige personer. Dermed er der givet de bedste muligheder og betingelser for et fremtidigt børnehus.

Der er blevet arbejdet med nye og anderledes opdelinger og omrokeringer alt efter temaer. Åbne rum, lys og nytænkning, der møder både børnenes, forældre og personalets behov.

Både ude og inde er der rige muligheder for, at børnene kan bruge kroppen. Der er prioriteret bibliotek og teaterscene, og som noget nyt for området er der etableret vuggestueafdeling.

Området Rolighed er et stort familieområde og er meget attraktivt, så med et nyetableret børnehus håber man at kunne imødekomme ønsker og behov fra de mange familier.

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 99


Dagplejen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 88
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
Onsdag
 
10.00 - 15.00

Torsdag
 
10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Onsdag

8.00 - 15.00

Torsdag
 
8.00 - 17.00

Fredag
 
8.00 - 13.00