Vil du være med til at præge byggeriet af en helt ny handicapinstitution i Thy?

Byggeriet er et led i Helhedsplanen for Socialområdet, der skal løfte og tilpasse socialområdet, så det kan matche de behov, borgerne har i fremtiden.

04-04-2022Nyhed

Der skal bygges en ny institution for personer med handicap i Thisted Kommune. Det stod allerede klart, da Kommunalbestyrelsen vedtog Helhedsplanen for Socialområdet i 2021.

Men nu går den spændende proces i gang med at planlægge og forberede byggeriet.

Den proces vil vi rigtig gerne have borgere og pårørende med i. Derfor leder vi efter personer, der har lyst til at være med i en såkaldt følgegruppe.

Gruppens opgave bliver at sikre, at de kommende brugere af institutionen og de pårørendes interesser bliver hørt, når der skal træffes konkrete beslutninger om, hvordan institutionens fysiske rammer skal se ud.

Den nye institution skal rumme 50 pladser til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Institutionen kommer til at tilføre området 14 ekstra pladser – samtidig med at den erstatter tilbuddene Bofællesskabet Søskrænten og Højtoftevej 50.

Alle med en relation til området kan melde sig til følgegruppen, der kommer til at bestå af maksimalt 12 personer.

Hvis du har lyst til at være med, skal du skrive til os senest den 12. april på mail kslf@thisted.dk.

Alle interesserede vil blive indkaldt til et opstartsmøde, hvorefter den endelige følgegruppe, vil blive fastlagt.

Vi vil gerne sikre en så bred repræsentation som muligt, så hold dig endelig ikke tilbage med at skrive til os.

Vi glæder os til i fællesskab at sikre de bedst mulige rammer for et begrænset liv uden begrænsninger.

Du kan læse hele helhedsplanen for Socialområdet her: Link til Helhedsplanen for Socialområdet

Kontaktinfo

Handicap og Socialpsykiatri
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20
E-mail: social@thisted.dk