Cold Hawaii og Nationalpark Thy rykker tættere på hinanden

En ny sti skaber forbindelse mellem Klitmøller i Cold Hawaii og Vilsbøl i Nationalpark Thy.

04-04-2022Nyhed

To mennesker vandrer på den nye stiforbindelse.

Stien er blevet til på initiativ fra Klitmøller Stilaug, som også har været udførende på etablering af dele af forløbet. Det er sket i tæt samarbejde med Thisted Kommune, Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og med økonomisk støtte fra Nordea Fonden.

Arbejdet ligger i forlængelse af den nye masterplan for Cold Hawaii, som udkom i 2019. Visionen er at skabe et helstøbt Cold Hawaii. Hovedgrebet i planen består netop i at bringe aktiviteterne i Cold Hawaii tættere på friluftslivet i Nationalpark Thy.

Som sådan forlænger den nye forbindelse Foreningstien, der løber langs åen i Klitmøller, med et forløb østpå og ind i Nationalpark Thy. Der er tale om en rundstrækning på ca. 4,8 km.

Med rundstrækningen er det blevet muligt for naturglade fastboende og besøgende i området at bevæge sig fra den yderste vandkant og bølgerne i Cold Hawaii mod øst gennem et landskab, som på fineste vis eksponerer nationalparkens særlige natur og kulturhistorie.

- Vi oplever, at der ofte er sammenfald inden for brugergrupperne. F.eks. er der mange både fastboende og besøgende, der surfer, som også går en tur, vandrer eller cykler i Nationalpark Thy. Tilsvarende er der også flere og flere, der næppe kan betegnes som “surfere”, som prøver kræfter med bølgerne i Cold Hawaii gennem områdets surfskoler. Derfor er vi superglade for, at det er lykkedes at samle alle nødvendige parter om den nye forbindelse, siger Rasmus Johnsen fra Klitmøller Stilaug.

- Samarbejdet om stiforløbet begyndte for flere år siden på initiativ af Klitmøller Stilaug. Sådanne frivillige initiativer kan vi rigtig godt lide i Nationalpark Thy, ligesom vi finder det helt naturligt at lave projekter med vores nærmeste samarbejdspartnere i Naturstyrelsen og i kommunen, siger formand for bestyrelsen i Nationalpark Thy, Torben Juul Olsen.

- Stien forbinder kystlandskabet med det bagvedliggende landskab og skaber dermed en symbiose mellem hav, by og bagland. I Nationalpark Thy ser vi stiforbindelsen som et pilotprojekt for tilsvarende stiforbindelser fra Vestkysten ind i baglandet, supplerer Torben Juul Olsen.

- Thy er en outdoor-destination med rigtig mange tilbud til vands og til lands. Den nye stiforbindelse i Klitmøller supplerer på bedste vis vores outdoor image og øger tilgængeligheden til og benyttelsen af vores smukke natur, siger formanden for Udvalg for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik, Jens Kristian Yde.

- Det er vigtig for os, at den øgede trafik, som stien skaber, kan forenes med naturværdierne i det terræn, som stien passerer igennem. Heldigvis viste et grundigt screeningsarbejde, at det var muligt. Det er dejligt, når gode samarbejder bærer frugt, siger forstfuldmægtig Morten Stummann, Naturstyrelsen Thy

- Med den nye sti vil Klitmøllers indbyggere og besøgende få en attraktiv og bekvem adgang til Nationalparken. Den er en vigtig brik i at få flere ud i det fri og en stor gevinst for hele området, siger uddelingschef Christine Paludan-Müller fra Nordea Fonden.

Indvielsen af stien foregår fredag den 8. april kl. 15.30 på legepladsen ved Klitmøller Friskole.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00