Nu kan du søge om penge til udvikling af dit lokalområde

Der er åbent for ansøgninger til puljen under Lokalområdernes Udviklingsforum frem til den 1. maj 2022.

05-04-2022Nyhed

En grafik med pærer, hvor der står: Thy til Lokal Udvikling.

Har du en idé til et projekt, der kan udvikle dit lokalområde? Så er det nu, du skal kontakte os.

Lige nu kan foreninger nemlig søge penge til lokale udviklingsprojekter fra en pulje under Lokalområdernes Udviklingsforum i Thisted Kommune.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte byernes udvikling og medvirken til, at byerne i Thy er attraktive bosætningsbyer. Men det er meget forskelligt, hvad der gives støtte til.

Tidligere har puljen blandt andet været med til at finansiere udarbejdelse af helhedsplaner for lokalområder. Men der er også eksempler på, at der er givet støtte til at plante buske, der kan lokke sommerfugle til.

Så slip endelig fantasien løs.

Generelt skal ansøgernes projekter medvirke til:

  • At byerne udvikler sig ud fra deres stedbundne potentialer og i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner.
  • De lokale netværk styrkes i forhold til at øge byens attraktionsniveau overfor eksempelvis øget bosætning og klyngedannelser med omkringliggende byer.
  • Skabe og udvikle tiltag i byerne - både for dem, der bor der, og for borgere udenfor området, så Thisted Kommune kan udbyde spændende og alsidige aktiviteter på tværs af kommunen.
  • Skabe og understøtte events, der promoverer Thisted Kommune.

Vi glæder os til at læse alle jeres gode idéer.

Du kan læse meget mere om puljen under Lokalområdernes Udviklingsforum, og hvordan du ansøger, lige her: Link til website.

Der er åbent for ansøgninger frem til den 1. maj.

Fakta:
  • Puljen er på 500.000 kr. i 2022, der er fordelt på to ansøgningsrunder, forår og efterår.
  • Projekter kan maksimalt søge om 50.000 kroner.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00