Tjek din e-Boks: Du kan være med til at præge fremtiden for din landsby

Flere tusinde thyboer har modtaget et link til et spørgeskema, der skal hjælpe os med at identificere den enkelte landsbys helt særlige kvaliteter.

23-06-2022Nyhed

Luftfoto over Vilsund

Et af kendetegnene ved Thy er vores mange små landsbyer, hvor naboerne kender hinanden, og man giver hinanden en hånd med stort og småt.

De landsbyer skal borgerne kunne bevare - også i fremtiden. Derfor har Thisted Kommune sat gang i et arbejde med strategisk planlægning for landsbyer med mellem 200-1000 indbyggere.

Samtlige borgere i de landsbyer har modtaget et link til et spørgeskema, hvor de skal hjælpe med at identificere deres bys kvaliteter.

Det er vigtigt, at de kommer med på råd, fordi det selvfølgelig er dem, der kender landsbyen bedst, og dem der allerede gør og har gjort et kæmpe stykke arbejde for deres byen.

- Der er en hel masse viden om et område, som man kun kan have, hvis man har valgt af bosætte sig og have sin hverdag netop dér. Derfor håber vi, at der er rigtig mange, der har lyst til at bidrage og svare på spørgeskemaundersøgelsen, så vi får det bedst mulige udgangspunkt for at udarbejde strategien, siger Clara Dybdal, der er planlægger hos Thisted Kommune.

Skal sikre levedygtige landsbyer
Kort fortalt skal der udarbejdes en overordnet strategi for landsbyerne, så vi har en fælles forståelse for kvaliteterne i landsbyerne, og hvordan vi kan understøtte de stedbundne potentialer og kvaliteter endnu mere i fremtiden.

Når strategien er færdig, skal den være en del af vores kommuneplan og danne grundlag for en differentieret og målrettet udvikling af landsbyerne.

Det altoverskyggende mål med den strategiske planlægning for byerne er at sikre levedygtige landsbyer. Det fortæller Pia Jensen, der er sektionsleder for Plan, Miljø og Industri i Thisted Kommune.

- Vores landsbyer har mange kvaliteter, men det er ikke nok, at vi ved det. Strategien skal fungere som et overordnet udgangspunkt for arbejdet med landsbyen, og det skal være tydeligt for alle, hvilken værdi den enkelte landsby har, og hvad man kan tilbyde nye naboer, forklarer Pia Jensen.

Når spørgeskemaet er besvaret, skal svarene - sammen med eksisterende data og erfaringer - danne grundlag for strategien.

Fakta:
  • Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til borgere, der bor i og om omegnen af landsbyer med mellem 200-1000 indbyggere.
  • Landsbyerne er Vilsund, Agger, Vestervig, Sennels, Sjørring, Ydby, Østerild, Vesløs, Frøstrup, Ræhr, Hundborg, Koldby, Bedsted, Hillerslev, Sundby, Hørdum og Vorupør.
  • Der er allerede modtaget over 1700 besvarelser.
  • Spørgeskemaet skal besvares senest den 8. juli.
  • Du kan finde spørgeskemaet via brevet i din e-Boks eller linket her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=G92GJVGWL6C2

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00