Vintervandet i Thy har det godt

En ny måling på fem strande er godt nyt for alle med hang til bølger og kolde dyp i Thy.

15-02-2023Nyhed


Krik Vig er et af de fem steder, hvor Thisted Kommune i januar har fået testet badevandet for indhold af PFAS-stoffer. Arkivfoto.

Hører du til dem, der gladelig springer i bølgen blå – også på denne tid af året – så kan du fortsat gøre det uden at være bange for at niveauet af PFAS i vandet er for højt. Det viser nye analyser af PFAS-stoffer, som Thisted Kommune har fået lavet på fem udvalgte strande i Thy.

De nye målingerne følger op på en måling, som blev lavet i sommer. Der fik kommunen analyseret badevandet for PFAS-stoffer ved 12 udvalgte badestrande. Dengang fandt man ikke PFAS-stoffer i hverken havet eller Limfjorden, men lave koncentrationer i de tre badesøer Førby Sø, Vandet Sø og Nors Sø. Fundet lå dog langt under den vejledende grænseværdi for badevand. Se den historie her.

Testet fem strande
Denne gang har Thisted Kommune analyseret badevandet ved fem udvalgte strande, hvor der er vinterbadning og vandaktiviteter året rundt. Det drejer sig om Havbadet i Vorupør, Stranden i Nr. Vorupør, stranden i Klitmøller, Søbadet i Thisted og ved Krik Vig, og selvom der denne gang er registreret PFAS-stoffer alle fem steder, så er der er tale om mængder langt under den vejledende grænseværdi for badevand.


Kortet viser placeringen af de fem udvalgte strande, hvor Thisted Kommune har analyseret for PFAS i januar 2023.

Grænseværdien for badevand er på 0,04 µg/L. Den er fastsat af Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, og er beregnet ud fra WHO’s anbefalinger for badevand. I den nye måling blev det højeste indhold af de fire PFAS-stoffer målt i Havbadet i Vorupør, hvor indholdet var 0,016. I vandet ved stranden ved Vorupør blev der målt det næst-laveste indhold på 0,0064. I Klitmøller var indholdet 0,010, mens det i Krik Vig lå på 0,0069 og ved Thisted Søbad var 0,0011.

Thisted Kommune har valgt at teste vandet igen her efter nytår, netop for at imødekomme en bekymring, som mange har henvendt sig til kommunen med:

- Vi er glade for, at vi endnu en gang kan konstatere, at man ikke behøver bekymre sig om PFAS i badevandet, når man hopper i vandet her i Thy. Selvfølgelig noterer vi, at der denne gang er påvist PFAS i prøverne fra hav og fjord. Stofferne var der sandsynligvis også sidst, men analyserne er denne gang lavet på et laboratorium, som kan måle endnu mindre koncentrationer end sidst, og værdierne er så lave, at de - i henhold til de retningslinjer vi har - ikke er farlige for dem, der bader, siger Jannie Kalør Svendsen, der er miljøsagsbehandler i Thisted Kommune.

Fakta om PFAS:
  • PFAS omfatter en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden 1950'erne.
  • Der findes ca. 12.000 forskellige slags PFAS-stoffer. Ét af dem er det forbudte ’PFOS’, der blev fundet ved et kogræsserlaug i Korsør, hvor PFAS-forurening for alvor kom på Danmarkskortet.
  • Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende.
  • PFAS har været brugt i fx fødevareemballage, brandslukningsskum, overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling.
  • I 2020 blev tilsætning af fluorerede stoffer til fødevarekontaktmaterialer af papir og pap (fx pizzaæsker) forbudt i Danmark.
  • Danmark, Tyskland, Nederlandene, Norge og Sverige har sammen sendt et udkast med et forslag om et EU-forbud mod PFAS til EU’s kemikalieargentur.
  • Miljøminister Magnus Heunicke har i slutningen af januar bebudet, at han vil udfase PFAS i brandslukningsskum på øvelsespladser.
Kilde: Miljøministeriet

Måleresultatet:
Grænseværdien for badevand er på 0,04 µg/L. Det er Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, som har beregnet den ud fra WHO’s anbefalinger for badevand.
På baggrund af anbefalingerne skal den vejledende grænseværdi for badevand fastsættes til 20 gange kriteriet for drikkevand. Miljøstyrelsen baserer den vejledende grænseværdi for badevand på drikkevandskvalitetskravet for summen af 4 PFAS-stoffer.
Prøverne er udtaget som dykprøver i 30 cm. dybde. De 12 PFAS-stoffer, målt i januar 2023 i Thy, fremgår af tabellen her:Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00