IT og Digitalisering


IT og Digitalisering er placeret på rådhuset i Thisted og servicerer de andre centre, forvaltningerne og institutionerne i Thisted Kommune.
IT og Digitalisering varetager blandt andet:
  • System- og netværksdrift
  • IT support til  samtlige ansatte i Thisted Kommune - herunder også Kommunalbestyrelsen.
  • Varetagelse af større IT kontrakter
  • IT-sikkerhedsmæssige spørgsmål  
  • IT strategi og digitaliseringsprojekter 
  • IT indkøb
  • Digitalisering
  • Grafisk assistance
  • Trykning af grafisk materiale
Henvendelser til IT og Digitalisering
Tlf. 9917 2000 - IT@thisted.dkKontaktinfo

Center for Digitalisering og Borgerservice 

Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 20 00
it@thisted.dk

Send sikker post

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 15.00

Torsdag
 
 08.00 - 17.00

Fredag

 08.00 - 15.00