Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Sektion Job & Uddannelse

Sektion Job & Uddannelse er en del af Jobcenter Thisted og har ansvaret for individuel afklaring og tilbud til borgere med problemer ud over ledighed. Job & Uddannelse samarbejder med en bred vifte af aktører i et forsøg på at afdække borgernes individuelle behov og i forlængelse heraf at tilrettelægge en arbejdsmarkedsrelateret indsats.

Udover dette omfatter sektionen forskellige tilbud, som f.eks. rådgivning, individuel tilrettelæggelse af kurser og virksomhedspraktik. Der arbejdes målrettet med at hjælpe hver enkelt dagpenge-, kontanthjælpsmodtager og fleksjobber tilbage på arbejdsmarkedet.
Sektionens indsats er fordelt i følgende grupper; Kontanthjælp og Integration, Uddannelseshjælp, Virksomhedsservice og A-dagpenge & Jobbutikken.

Udover det nævnte i sammendraget, forvaltes der sager, hvor der er behov for yderligere tilbud end ordinær jobservice. Indsatsen i integrationsgruppen vedrører flygtninge og familiesammenførte, der er omfattet af integrations-programmet

Kontaktinfo

Sektion Job & Uddannelse
Skolegade 4C
7700 Thisted
E-mail: jobcenter@thisted.dk