Værdigrundlag

Værdigrundlag

 

Vision: At skabe en hverdag for beboerne, så de får et værdigt liv ud fra de givne rammer.

Opgaven er at være livshjælper for beboerne på Højtoftevej 50

En livshjælper skal:

  • Sørge for at beboerne har mulighedfor at blive forstået.
  • At hverdagen er struktureret, så den passer til den enkelte beboers behov, så der skabes tryghed og forudsigelighed.
  • Arbejde med udvikling gennem ressourcefokuserede pædagogik.

                                                                                                Læs mere >>