Lone Mebel Grønkjær

Titel:
Social- og sundhedshjælper
Afdeling:
Klitrosen
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
Adresse:
Krovej 3, 7700 Thisted
E-mail:
lmg@thisted.dk
Opdateret 30-07-2021