Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en ny offentlig myndighed, der har overtaget en række opgaver fra kommunerne.

Udbetaling Danmark blev oprettet, efter den tidligere regering og Kommunernes Landsforening i 2010 aftalte at samle en række af kommunernes opgaver i en ny myndighed.

I perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. marts 2013 overtog Udbetaling Danmark ansvaret for familieydelser, barseldagpenge, boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension fra kommunerne.

Fra den 1. juni 2013 har Udbetaling Danmark også haft ansvaret for international pension og social sikring fra Pensionsstyrelsen.

Udbetaling Danmark informerer om ydelserne på de fællesoffentlige portaler borger.dk og Virk.dk.

Se alle selvbetjeningsløsninger fra Udbetaling Danmark

 • Udbetaling Danmark

  Udbetaling Danmark

  Folkepension 
  Telefon 70 12 80 61
  Send digital post

  Førtidspension 
  Telefon 70 12 80 61

  Boligstøtte 
  Telefon 70 12 80 63

  Familieydelser
  Telefon 70 12 80 62

  Barseldagpenge
  Telefon 70 12 80 64

Opdateret 16-09-2019