Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der hører under ATP koncernen, og har ansvar for en række offentlige ydelser fx. folkepension og boligstøtte.

Betjeningen af borgerne foregår pr. telefon, digital post, samt via selvbetjenings på borger.dk Borgere, der har brug for betjening ved fysisk fremmøde, skal henvende sig i kommunen - også når det drejer sig om Udbetaling Danmarks områder.

Udbetaling Danmark har ansvaret for udbetaling af en række ydelser, herunder

  • Boligstøtte
  • Folkepension
  • Førtidspension
  • Barselsdagpenge
  • Familieydelser
  • Begravelseshjælp
  • Delpension
  • Efterlevelseshjælp
  • Fleksydelse
  • Seniorpension

Udbetaling Danmark informerer om ydelserne på de fællesoffentlige portaler borger.dk og Virk.dk.

Se alle selvbetjeningsløsninger fra Udbetaling Danmark 

Kontaktinfo

Udbetaling Danmark

Folkepension 
Telefon 70 12 80 61
Send digital post

Førtidspension 
Telefon 70 12 80 61

Boligstøtte 
Telefon 70 12 80 63

Familieydelser
Telefon 70 12 80 62

Barseldagpenge
Telefon 70 12 80 64

Åbningstider:

Mandag -
onsdag 
08.00 -
16.00 
Torsdag 08.00 -
18.00 
Fredag  08.00 -
15.00