Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Retningslinjer for aktiv information

Thisted Kommune ønsker at skabe grundlag for en åben og aktiv offentlig debat om kommunens udvikling og virke. Det forudsætter videst mulighed åbenhed om kommunes opgaver som myndighed og en vedvarende aktiv informationsstrøm om indholdet i de politiske beslutninger og grundlaget for dem.

Informationsstrømmen skal bidrage til, at enhver borger kender både sine rettigheder og pligter som borger i Thisted Kommune.

Målet med den aktive informationsindsats er at styrke dialogen med borgerne for at fremme tilliden til og forståelsen for Thisted Kommunes virksomhed som myndighed. Med udgangspunkt i offentlighedslovens bestemmelser om aktiv information er der fastsat følgende retningslinjer for, hvilken information der skal være tilgængelig på Thisted Kommunes hjemmeside thisted.dk: 

  • overordnet information om Thisted Kommunes arbejdsområder 

  • information om Thisted Kommunes organisation 

  • information om Thisted Kommunes erhvervsservice 

  • dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgsmøder 

  • links til digitale selvbetjeningsløsninger 

  • serviceinformation, pressemeddelelser og nyheder fra Thisted Kommune 

  • ledige stillinger 

  • kontaktinformation.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00