Leder til Thyborøn-Agger Færgefart

Sidste svarfrist: 06.02.2023
Hybridfærge med voksende efterspørgsel på effektiv og miljøvenlig overfart

Vi søger en leder, der har interesse for ny teknologi og med en maritim baggrund.

Vores nye hybridfærge har nu været i drift i 4 år, og vi kan konstatere en voksende interesse for at benytte overfarten mellem Thyborøn og Agger. Det gælder både lastvognstrafik og personbilstrans­port.

Som overfartsleder varetager du - sammen med 7 erfarne og dygtige fastansatte skibsførere og en vedligeholdelsesansvarlig - driften af rederiet.


Som overfartsleder får du ansvaret for

 • Selskabets daglige drift (med reference til færgeselskabets bestyrelse og direktøren for Teknik & Miljø i Lemvig Kommune).
 • De tekniske løsninger på færgen. Færgen er på et teknologisk højt niveau, og kan i vid udstrækning overvåges med digitale løsninger.
 • Ledelsesopgaver som tilrettelæggelse af arbejdet på færgen, udarbejdelse af vagtplaner, planlægning og gennemførelse af dokning, løbende vedligeholdelse samt kontakt til Søfartsstyrelsen og andre myndigheder.
 • Økonomistyring og opfølgning i samarbejde med Lemvig Kommunes økonomiafdeling.
 • Personaleledelse og -pleje, samt kommunikationsopgaver omkring færgeselskabet.
 • Lederen kan eventuelt indgå i vagtplanen/vedligehold på ca. halv tid, men skal først og fremmest varetage ledelsen og administration af selskabet.


Vi tilbyder

Et spændende job med voksende kundeefterspørgsel og muligheder for stor indflydelse.

Løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse med overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og FOA og efter kvalifikationer.


Din baggrund

 • Du har erfaring med og kan lide at arbejde med personaleledelse og administration inden for søfart.
 • Du er teknisk kvalificeret på et niveau, som modsvarer en moderne hybridfærge – gerne maskin­mester, skibsfører, dualofficer eller lignende.
 • Du har et godt kendskab til IT og søfartsrelaterede styresystemer og/eller har flair og interesse for området.
 • Du er fleksibel, ansvarsbevidst og serviceindstillet.
 • Du har erfaring med ISM.

Læs den uddybende information om stillingen i baggrundsnotatet.

Du kan også se og høre mere om Thyborøn-Agger Færgefart i videoen nedenfor
 

Tiltrædelse den 1. april 2023 eller eventuelt før.


For yderligere oplysninger,

kontakt Claus Borg, Direktør for Teknik & Miljø, Lemvig Kommune, telefon 96 63 11 11 eller konfidentielt til Jesper Lund, Mercuri Urval, telefon 40 45 34 35.


Ansøgningsfristen

udløber den 6. februar 2023 kl. 10.00.
Ansøgning og CV uploades hos Mercuri Urval HER (referencenr. DK-09698).

Der forventes afholdt samtaler hhv. den 13. og 27. februar 2023.


Thyborøn-Agger Færgefart er et fælleskommunalt selskab, som ejes af Thisted Kommune og Lemvig Kommune. Selskabet driver rederi med færgefarten imellem Thyborøn og Agger, som er en central del af områdets mobilitet. Færgen er en moderne hybridfærge.

Selskabets bestyrelse består af 6 personer, som er udpeget af Kommunerne. Bestyrelsen er rederiansvarlig og fastlægger de overordnede mål for rederiet og træffer de overordnede beslutninger om rederiets drift og økonomi.

Lemvig Kommune yder administrativ bistand til færgeselskabet. Direktøren for Teknik og Miljø i Lemvig Kommune er ansvarlig for, at denne bistand ydes. 

Ansøgningsfrist: 6. februar 2023