CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Udviklingskonsulent til Socialafdelingen

Sidste svarfrist: 21.05.2021
Thisted Kommunes Socialafdeling søger en engageret og fagligt dygtig udviklingskonsulent til et barselsvikariat i perioden 1. august 2021 til 30. maj 2022.

Dine opgaver bliver bl.a. at
 • Udarbejde sagsfremstillinger til politiske udvalg.
 • Være tovholder på en lang række udviklingstiltag i afdelingen; herunder et igangværende udviklingsprojekt om peers.
 • Udføre opgaver, som følger af den igangsatte helhedsplan, der pt. er under udarbejdelse og som bl.a. forventes at få konsekvenser for struktureringen af afdelingens tilbud.
 • Sagsbehandling af foreningers ansøgninger om §18-midler til frivilligt socialt arbejde.
 • Afholdelse af interne tilsyn på afdelingens tilbud i samarbejde med kollega.
 • Holde overblik over afholdelse af de eksterne tilsyn samt evt. samarbejde med tilbudsledere om handling på baggrund af tilsynsbesøg.
 • Udarbejdelse eller opdatering af strategier, handleplaner og kvalitetsstandarder.
 • Udførelse af opgaver i forbindelse med implementering af Fælles Faglige Begreber, CURA og VUM 2.0.

Vi tilbyder
 • Stor indflydelse på eget arbejdsområde.
 • Et job inden for et område præget af aktuelle udviklingstiltag.
 • Engagerede og fagligt dygtige kolleger.
 • Et uhøjtideligt miljø, hvor der også er plads til godt humør.

Vi forventer, at du
 • Har en relevant akademisk uddannelse.
 • Har eller hurtigt evner at få et godt kendskab til det kommunale socialområde på strategisk niveau og har erfaring med eller interesse for at arbejde i en politisk ledet organisation.
 • Har en analytisk og struktureret tilgang til opgaveløsninger, da flere opgaver kan være komplekse eks. i lovgivning, tværgående samarbejdsrelationer eller andet.
 • Kan tage ansvar og har gå-på-mod, da opgaverne forudsætter selvstændighed.
 • Er god til at skrive og evner at formidle præcist, kort og tydeligt.
 • Kan påtage sig rollen som tovholder for diverse tiltag for at sikre fremdrift og at opgaverne følges til dørs.
 • Ser kommunen som en samlet organisation og kan bidrage til tværgående opgaveløsninger.
 • Kan arbejde med korte frister med god ro og samtidigt levere en opgave af kvalitet.

Om organisationen
Du vil blive en del af stabsfunktionen i Thisted Kommunes Socialafdeling, hvor du sammen med en anden udviklingskonsulent har tværgående opgaver, der relaterer sig til hele afdelingens målgruppe; borgere med handicaps, socialt udsatte, misbrug og borgere med psykiatriske lidelser. Dine opgaver udføres ofte i tæt samarbejde med kolleger og tilbudsledere, og du refererer direkte til Socialchefen.

Aktuelt set er afdelingen i gang med at udarbejde en helhedsplan med henblik på at fremtidssikre socialområdet i Thisted Kommune. Dette arbejde vil fylde særligt meget i efteråret 2021 og i 2022.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.
Stillingen er på 37 timer pr. uge, men lavere timetal kan evt. aftales.
Tiltrædelse forventes at ske 1. august 2021.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Socialchef Jan Bendix Jensen på telefon 24 45 51 29.
 
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning med kopi af relevant dokumentation senest 21. maj 2021.

Samtaler forventes afholdt den 3. og 4. juni 2021.

 

Ansøgningsfrist: 21. maj 2021

Klik her for at søge