CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Pædagog til DøgnXpressen

Sidste svarfrist: 21.05.2021
Vi søger en uddannet pædagog til en fuldtidsstilling. Stillingen er en delt stilling mellem vores ikke-døgndækkede bofællesskab på Mågevej og DøgnXpressen. Stillingerne vil være forankret i DøgnXpressen, hvor der er otte medarbejdere.
 
Vi tilbyder
 • gode kollegaer
 • supervision og ”efteruddannelse - dygtiggørelse i specifikke arbejdsrelaterede problematikker”
 • arbejdsopgaver, der giver store personlige udfordringer
 • unge, der stiller krav og udfordrer dine faglige og personlige kvalifikationer
 • et godt arbejdsklima med en fri og afslappet omgangstone
 • tværfagligt samarbejde med eksterne såvel som interne kolleger
 • mulighed for frisk luft og motion - vi stiller cykel til rådighed, idet det er institutionens målsætning at være gode rollemodeller for sund levevis, motion og et rent miljø.
 
Arbejdsopgaverne inkluderer
 • kontaktpersonsfunktion
 • det daglige pædagogiske arbejde omkring den unge, herunder støttende samtaler og træning af færdigheder
 • udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplaner sammen med den unge
 • dokumentation af indsatsmål sammen med den unge
 • statusbeskrivelser
 • at samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • videregivelse af informationer til kollegaer
 • at deltage i planlægning af fælles aktiviteter, ferieture, sport med mere
 • at deltage i fælles vedligeholdelse/rengøring af vores huse.

Vi er et hus, hvor det er de unges ansvar - i samarbejde med det pædagogiske personale - at være med til at vedligeholde og rengøre dette. Det er en del af den sociale færdighedstræning at de unge lærer at tage ansvar for de fælles rengøringsområder i samarbejde med deres kontaktperson. Det samme gælder også for vores bofællesskab på Mågevej. Du skal derfor være indstillet på at du får opgaver i huset i samarbejde med de unge og Skiftesporets personale.
 
Vi forventer, at du
 • har erfaring inden for målgruppen, eller har stor lyst til at få det
 • kan lide at arbejde med unge mennesker
 • er fagligt velfunderet og fleksibel
 • er stærk i relationsarbejdet
 • er personligt robust
 • er en god og troværdig rollemodel på alle måder
 • kan bevare roen og har overblik
 • er i besiddelse af gode kontakt- og samarbejdsevner såvel med eksterne som interne samarbejdspartnere
 • er god til at formulere dig på skrift
 • har et godt humør, humoristisk sans og et anerkendende og positivt menneskesyn
 • er tydelig i din kommunikation
 • er loyal over for trufne beslutninger
 • kan og tør sætte grænser
 • vil deltage på ferier og ture med de unge
 • er omstillingsparat og engageret og har en høj arbejdsmoral, idet meget af arbejdet udføres og planlægges selvstændigt
 • er fagligt velfunderet, gerne med kendskab til miljøterapi, relationsarbejde, KRAP og socialpædagogik/psykiatri
 • har selvindsigt og empati
 • vil medvirke til at skabe et inspirerende arbejdsmiljø
 • har kørekort
 • kan sige ja til at cykle inde i byen og synes det er fedt at du får motion og mulighed for at træne de unge, når du besøger dem i deres hjem, eller når du ledsager dem, til læge, psykiatri med mere - både når vejret er godt, og vejret viser sig fra sin værste side.
 
Lidt om os
DøgnXpressen er et støtte-/behandlingstilbud til normalt begavede unge mellem 18 og 25 år, som har psykiske og sociale vanskeligheder. De bor i eget hjem eller i Skiftesporets bofællesskab Mågevej 8. Der er tale om unge, som har behov for særlig støtte/behandling i forhold til deres dagligdag, netværk, job, uddannelse og fritid med mere. Karakteristisk for de unge er at de, på grund af deres psykosociale vanskeligheder, udviklings- og personlighedsforstyrrelser, har særlige behov for støtte/behandling, med henblik på at få dagligdagen til at fungere. De er enten helt uden, eller med et tyndt/svagt netværk, og de har ofte været i mangel på kompetente voksenmodeller under deres opvækst.

Arbejdet i DøgnXpressen sker ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende tilgang, hvor der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og behov for udvikling.

Målet for DøgnXpressens støttende og behandlende indsats er at skabe forudsætning for at de unge bliver i stand til at genoptage, opretholde eller fortsætte deres sociale, fysiske og psykiske udvikling, så de - på trods af deres individuelle vanskeligheder - får større personlige og sociale kompetencer, så de kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Samtidig er målet at de unge på sigt kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

Arbejdet er fortrinsvist placeret i den unges hjem men kan også tænkes at ligge i netværket omkring den unge - det vil sige arbejdsplads, øvrig familie og andre relevante samarbejdspartnere. Arbejdet tager udgangspunkt i den unges hverdag og gives blandt andet som pædagogisk støtte i hverdagen i forbindelse med konkret opståede situationer - her kunne tænkes rådgivning, vejledning i forhold til hverdagens opgaver, støtte til konstruktiv konfliktløsning samt organisering og strukturering af hverdagen og fastholdelse i dagaktivitet, herunder fritidsinteresser og personlig støtte/behandling i forhold til eksistentielle vanskeligheder i almindelighed.

Det falder samtidig inden for ansvarsområdet at medvirke til udarbejdelse af pædagogiske planer samt opfølgning og evaluering af disse i samarbejde med institutionens socialrådgiver eller leder/souschef af Skiftesporet og DøgnXpressen. Hertil hører også at være rådgivende i forhold til målsætning og støttende i forhold til at omsætte mål i handling. Ligeledes er det den enkelte medarbejders opgave at deltage i koordinerende arbejde sammen med institutionens socialrådgiver. Det forventes desuden at der deltages i eventuelt socialt fællesskab omkring projektets målgruppe.
Medarbejderen er forpligtiget til at modtage fast supervision, eventuelt berammede kurser eller efteruddannelse.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Din løn med videre vil blive fastsat efter gældende overenskomst efter principperne om ”Ny Løn”.

Det ugentlige timetal er 37 timer, som fordeles på skemalagte arbejdsplaner. Arbejdstiden ligger fortrinsvis mellem kl. 07.00 og 18.00 på hverdage, dog er der fast vagt skiftevis tirsdag og fast vagt torsdag aftner på Mågevej. Der er døgntelefon, som de unge kan ringe til i akutte tilfælde for at få råd og vejledning. Akuttelefonen betjenes af leder, souschef og socialfaglig konsulent i Skiftesporet og DøgnXpressen.

Tiltrædelses 1. juli 2021 eller snarest derefter.
 
Yderligere oplysninger
Der kan rettes telefonisk henvendelse (mandag til og med fredag mellem kl. 11.00 og 12.00) til leder Carina Moos på telefon 23 38 77 00, souschef Jan Vinther på telefon 23 38 77 09 eller socialfaglig konsulent Nicolaj Møller på telefon 23 38 77 20.
 
Ansøgningsfrist
21. maj 2021 kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler vil finde sted 26. maj 2021. Der laves personprofil inden samtalen.

Ansøgningsfrist: 21. maj 2021

Klik her for at søge