CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen syd, Team Sydthy

Sidste svarfrist: 24.05.2021
Er du uddannet social- og sundhedsassistent, og kan du lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen nætter er ens? Har du gode kommunikative evner, og arbejder du ud fra et anerkendende perspektiv med borgeren i centrum? Så det dig, vi leder efter!
 
Vi søger en social- og sundhedsassistent, som
 • er stabil og fleksibel
 • kan varetage den grundlæggende pleje og sygepleje til borgere i stabile forløb og medvirke ved de mere komplekse opgaver - i tæt samarbejde med sygeplejersken
 • kan rumme borgere i alle livsfaser og livsvilkår
 • er fortrolig med IT og anvender dette aktivt som dokumentationsredskab
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • arbejder ud fra den rehabiliterende tanke
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for faget
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø.

           Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
                                          ”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord: åbenhed, anerkendelse, tillid, loyalitet og troværdighed
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere.
   
Om organisationen
Som medarbejder i Hjemmeplejen Syd bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer cirka 1000 medarbejdere.

Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af henholdsvis Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Syd er fællesbetegnelsen på mødestederne i henholdsvis Hurup og Snedsted, hvor cirka 200 medarbejdere er tilknyttet - heraf cirka 150 fastansatte.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever inden for sundhedsfagene.

Hjemmeplejen i både Snedsted og Hurup er i dagvagt begge opdelt i fire geografiske områder, som dækker borgerne i det pågældende område. Gruppen er desuden tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson.

Vi anvender Cura som dokumentationsredskab.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Der er tale om en stilling som social- og sundhedsassistent i fast nattevagt med et ugentligt timetal på 30 - 37 timer, eventuelt i kombination med dag- eller aftenarbejde og weekendarbejde hver anden weekend.

Tiltrædelse 1. juli 2021 eller efter individuel aftale.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til den lokale teamleder for Team Sydthy Gitte B. Jensby på telefon 99 17 43 71.

Du kan også se mere i denne video om at være social- og sundhedsassistent i Hjemmeplejen.
 
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning med kopi af relevant dokumentation (uddannelsesbevis, bevis for forflytningskursus, kopi af kørekort med videre.) senest 24. maj 2021.
Samtaler forventes afholdt i uge 21.

Ansøgningsfrist: 24. maj 2021

Klik her for at søge