CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Brobygger til Træning og Rehabilitering

Sidste svarfrist: 24.05.2021
Kunne du tænke dig at være det gode bindeled mellem sundhedstilbud og forenings tilbud i Thisted Kommune?

Så har du nu en unik mulighed for at blive en del af holdet i Træning og Rehabilitering, hvor du vil blive ansat som koordinator, men med funktion og rolle som brobygger.

I Træning og Rehabilitering vil vi gerne øge antallet af borgere, som fortsætter i et foreningstilbud efter endt kommunalt forløb og samtidig styrke samarbejdet med civilsamfundet, således at foreningerne dels er klar til at modtage borgerne, og dels det at foreningerne har de rette tilbud til borgerne

Borgers deltagelse i forenings-/aktivitetstilbud imødekommer dels et fysisk liv i det omfang, som borgeren formår, og dels et socialt liv i fællesskab med andre, hvilket er med til at reducere risikoen for ensomhed. Derfor vil Thisted Kommune styrke samarbejdet med civilsamfundet, således at de borgere, som afslutter et kommunalt forløb i Træning og Rehabilitering i højere grad fortsætter i et foreningstilbud med enten fysisk eller social karakter.
 
Din rolle som brobygger bliver hovedsalig at
 • Hjælpe borgere, som har en barriere for at komme ud i et foreningstilbud.
 • Samarbejde med foreningerne om de rette tilbud og om modtagelsen af borgerne.
 • Samarbejde med Undervisning og Fritid for forløsning af potentialerne mellem Sundheds – og fritidstilbud, som det kommende Center for Sundhed skal understøtte.
 • Samarbejde med Visitationen, de forebyggende sygeplejersker og evt. netværksmedarbejderen i et opsporende perspektiv.
 • Medvirke til evidensindsamling/forskning på området.
 • Medvirke til PR arbejde på området.
Vi søger en brobygger, som
 • Har en sundhedsfaglig uddannelse.
 • Er praksisfunderet.
 • Har gode skriftlige og kommunikative formidlingsevner.
 • Er god til at skabe relationer.
 • Er fleksibel da det også kræver arbejdstid om aftenen.
 • Har et godt overblik.
 • Har foreningskendskab generelt og gerne indsigt i foreningslivet i Thisted Kommune.
Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og lønnen aftales med den forhandlingsberettigede organisation.
Ugentlig arbejdstid er 37 timer, hvor der kan forekomme aftenarbejde i et vist omfang.
Stillingen ønskes besat 1. juni 2021 eller efter aftale.
 
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Tina B. Thomsen, telefon 99 17 19 95
 
Ansøgningsfrist
Den 24. maj 2021.

Samtaler forventes afholdt den 28. maj 2021.

Ansøgningsfrist: 24. maj 2021

Klik her for at søge